[quote]Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER), které zastupuje zaměstnavatele v železničním odvětví, a Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF), která zastupuje zaměstnance, dokončily tento měsíc 3. kolo jednání na úrovni EU o závazné dohodě zaměřené na podporu zaměstnanosti žen v tomto odvětví.[/quote]

V této fázi vyjednávání přišly od CER i ETF pozitivní signály, které ukazují dobrý základ pro další jednání. Železniční společnosti a odbory jsou přesvědčeny, že jednání jsou velmi cenná a že je třeba společně usilovat o změnu současné situace, aby se do železničního sektoru přilákalo více žen a aby se podpořila rozmanitost na pracovišti a aby se železniční sektor přizpůsobil společnosti.

V dosud proběhlých kolech vyjednávání se diskuse soustředily na hlavní otázky obecných opatření k přilákání žen a jejich udržení v organizaci, na podporu kariérního rozvoje, na význam sladění pracovního a soukromého života, jako například na flexibilní pracovní režim, mateřskou, otcovská/rodičovská a pečovatelská dovolená, na zavedení genderové hledisko v politice prevence v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také na důstojnost na pracovišti – boj proti sexuálnímu obtěžování a sexismu.

Předseda odvětvového sociálního dialogu EU pro železnice Matthias Rohrmann řekl: „Došlo k pokroku a prvním dohodám, pokud jde o obsah. I když existují jednoznačně obtížné body a obsahové rozdíly, celkový vývoj jednání je pozitivní. Chceme a doufáme, že ještě na konci června bude dosaženo výsledku.“