DPP

[quote]Evropská komise vítá obecný přístup, který členské státy na dnešním zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele zaujaly k návrhu Komise na zpřístupnění řady každodenních výrobků a služeb osobám se zdravotním postižením (Evropský akt přístupnosti).[/quote]

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen po dosažení dohody uvedla:

„Minulou neděli jsme slavili Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Není pochyb o tom, že pro zajištění rovných příležitostí pro narůstající počet osob se zdravotním postižením v Evropě musíme podnikat další kroky.“

Dva roky po přeložení návrhu dosáhly členské státy konečně dohody. Dnešní obecný přístup představuje pro 80 milionů osob se zdravotním postižením v Evropské unii velmi důležitý signál. Akt přístupnosti vytvoří největší světový trh s přístupnými výrobky, který přinese nejenom snížení cen, ale též pomůže zdravotně postiženým osobám zapojit se do společnosti a do trhu práce. Akt rovněž reaguje na naší společnou odpovědnost provádět Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Přesto bych si přála, aby byl přístup členských států ambicióznější. Zejména mne mrzí, že dohoda nezahrnuje harmonizované požadavky, které by při nákupu přístupných výrobků nebo služeb nebo při využívání finančních prostředků EU uplatňovaly veřejné orgány, ani požadavek na celoplošné zavedení tísňového čísla 112. Veřejné orgány tak přišly o příležitost ujmout se vedení na poli přístupnosti.

Touto dohodou samozřejmě proces nekončí a já se těším, až budou co nejdříve zahájena závěrečná jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Tato iniciativa konkrétním způsobem zlepší život mnoha lidí. Rok 2018 proto musí být rokem plnění aktu přístupnosti.

          ,,V neposlední řadě pak jsem velice ráda, že Rada na základě dohody z července s konečnou platností schválila přidání třinácti nových či přísnějších limitů expozice do právních předpisů EU, které zlepší ochranu pracovníků před rakovinotvornými látkami. Jedná se o milník v ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, zejména pokud jde o boj s nádorovými onemocněními na pracovišti, která představují hlavní příčinu úmrtí v EU v souvislosti s výkonem práce. Nyní s potěšením očekávám rychlou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou v otázce druhého seznamu látek, který byl předložen v lednu 2017.“

Další kroky

Dohoda o aktu přístupnosti mezi členskými státy otevírá cestu k závěrečným jednáním s Evropským parlamentem, který svůj postoj přijal již v září 2017.

Pokud jde o konečné přijetí první revize směrnice o karcinogenech a mutagenech, směrnice bude nyní vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie. V platnost vstoupí dvacátým dnem po vyhlášení. Členské státy budou mít následně dva roky na to, aby aktualizovaná pravidla provedly ve svém vnitrostátním právu.