Invoitix

[quote]Kompenzace negativních dopadů stavby vodního jezu u Děčína na krajinu není možné přenést do jiného členského státu Evropské unie. Vyplývá to z dopisu předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který má ČTK k dispozici. Česko se u komise snažilo vyjednat možnost, že by dopady stavby jezu na životní prostředí kompenzovalo v zahraničí. Stát by tak investoval do ekologie v cizině. [/quote]

„Členské státy jsou odpovědné za provádění právních předpisů EU v rámci svých hranic. Jakákoli kompenzační opatření zaměřená na zachování soudržnosti sítě Natura 2000 by proto měla být provedena na území členského státu, v němž se plán nebo projekt realizuje. Nemohou být přenesena do jiného členského státu,“ uvedl Juncker. „Rád bych Vás proto požádal, abyste nadále usilovali o stanovení kompenzačních opatření v České republice,“ dodal. Natura 2000 je soubor chráněných území v Evropské unii.

Ministerstvo životního prostředí oslovením Evropské komise splnilo úkol z vládního nařízení. „Komise tuto možnost zamítla, a současně již dnes na základě studií renomovaných akademických institucí v ČR víme, že kompenzační opatření nelze najít ani v Česku. Další kroky směřující k případné realizaci jezu v souladu s českou i evropskou legislativou jsou tak nyní na ministerstvu dopravy, v jehož gesci je vodní doprava. Bude o tom určitě jednat i vláda, a to v následujících dnech či týdnech,“ napsal resort v reakci pro ČTK.

Rejdaři usilují o stavbu děčínského jezu už několik let. Podle nich by měl výrazně zvýšit splavnost Labe v úseku, který je podstatnou část roku pro lodě uzavřen. Ministerstvo dopravy, které také stavbu jezu prosazuje, se nyní zabývá dalším postupem. „Je zcela evidentní, že dle reakce EK není možné sledovat kompenzační opatření mimo ČR a dle textu obsaženého v dopise z EK je zde dokonce doporučeno hledat je na území ČR,“ napsal úřad ČTK.

Stavbu dlouhodobě brzdí problémy právě s vyhodnocením jejího vlivu na životní prostředí. Vláda před rokem podmínila stavbu plavebního stupně stanovením kompenzačních opatření za případné zničení přírody. V této souvislosti loni rozhodovala Správa Národního parku České Švýcarsko o stanovení možných kompenzačních opatření. Došla k závěru, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat.

Svaz dopravy ČR v úterý uvedl, že studie, podle které vhodná opatření na kompenzaci neexistují, je nezákonná a účelová. Podle Správy Národního parku České Švýcarsko ale stanovisko vzniklo na základě několika odborných studií předních českých akademických institucí, včetně České zemědělské univerzity, Masarykovy univerzity v Brně nebo Ostravské univerzity.

Přes negativní výsledky studie však ministerstvo dopravy zahrnulo stavbu vodního jezu do připravované koncepce vodní dopravy. Podle ministerstva převažuje v případě děčínského jezu veřejný zájem nad případnými zásahy do okolní krajiny.

Stavbu dlouhodobě kritizují ekologové. Odmítnutí kompenzací v zahraničí je podle organizace Arnika skvělou zprávou. „Komise tak rozhodla zcela v souladu s evropskou legislativou. Arnika dlouhá léta upozorňuje, že labskou přírodu nahradit nelze, a jsme rádi, že ke stejnému závěru dospěly odborné studie, Národní park České Švýcarsko i Evropská komise,“ napsal ČTK mluvčí Jiří Kaňa.

„Samotný nápad zničit unikátní přírodu kolem Labe a chránit ji v zahraničí je přeci absurdní a nepřijatelný. Vláda by měla konečně od plánů na výstavbu jezu upustit, protože jez nezlepší splavnost natolik, aby na Labi bylo možné provozovat nákladní dopravu dlouhodobě. Náklad je proto lepší přepravovat po železnici,“ dodal.

Juncker v dopise dále vybídl Českou republiku, aby dokončila vyhlášení lokalit Natura 2000. Stát by tak podle něj zajistil právní srozumitelnost a jistotu pro rozvoj regionu.

 

Zdroj : ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP