[quote]Jaké budou skutečné dopady změn obchodních vztahů na mezinárodním trhu? Co přinese firmám tzv. brexit? Jak tyto skutečnosti ovlivní nákup materiálu ze zahraničí? Pokud dospějete k rozhodnutí změnit dodavatele, přinášíme vám 3 základní rady, ale hlavně: dělejte to s rozvahou.[/quote]

Výrobci na celém světě musejí denně řešit problémy, které nám přináší aktuálně nestabilní světový trh. Zdroje nestability jsou různé. Nyní v obavách všichni sledují, jak dopadne obchodní jednání mezi USA a Čínou nebo odchod Velké Británie z Evropské unie. Bohužel všechny tyto nejistoty přináší nestabilitu do jednotlivých firem, které nakupují materiál ze zahraničí.

Každý zaměstnanec zabývající se nákupem by se měl snažit co nejvíce chápat situace na jemu svěřeném trhu a dle toho adekvátně reagovat. Ke správné reakci nabízím 3 rady.

1. Zastavte, nepanikařte. Pokud se náklady nebo dostupnost zboží náhle změní, nákupčí a plánovači by měli prvně zastavit a vyhodnotit situaci. Co na první pohled vypadá jako úplná katastrofa, nemusí po zralé úvaze vypadat tak špatně jako předtím. Představte si například rozhodnutí o uvalení cla 25 % na komponenty z Velké Británie. To automaticky neznamená 25% nárůst nákladů na Váš výrobek. V klasické evropské továrně náklady na materiál tvoří 20 % všech nákladů. 80 % připadá na práci, strojní zařízení atd. Proto bude mít zavedení cla na celkové náklady výrobku vliv maximálně 5 %. Pravděpodobně to bude ale méně. Ano takový nárůst nákladů může být problém, ale nejedná se o katastrofu, jak to vypadá na první pohled.

2. Zvažte možnosti nalezení jiného dodavatele. Pokud je růst nákladů pro Vaši firmu neakceptovatelný, je zapotřebí nalézt nového dodavatele. V mnoha případech je stávající dodavatel vybírán na základě těchto atributů: největší spolehlivost, nejvyšší kvalita, nejnižší cena. Popřípadě kombinace těchto tří. Zavedení cla ale nesníží spolehlivost dodavatele nebo kvalitu výrobku. Na to je nutné pamatovat před zbytečně rychlým rozhodnutím o změně dodavatele.

Změna dodavatele sebou přináší množství mimořádných nákladů. Stojí spoustu času, než se dostaneme na stejnou úroveň kvality a spolehlivosti jako u původního dodavatele. Je nutné zvážit, nakolik si ceníme těchto vlastností dodavatele, které nelze vyjádřit pouze číslem. A tuto hodnotu porovnat s nárůstem nákladů z důvodů např. zavedení cel.

3. Myslete dlouhodobě. Je nutné pamatovat na to, že mnoho náhlých změn je pouze dočasných. Proto je nutné dát stranou emoce a okamžité dopady změn podmínek. Nad situací je nutné se zamyslet z dlouhodobého hlediska. Zvažte, jaké náklady Vám přinese dočasné řešení situace a zároveň, jak dlouho je firma tyto vyšší náklady sanovat. Opět je nutné tyto náklady porovnat s náklady na změnu dodavatele.

Většina profesionálů z oblasti supply chain managementu má povědomí o risk managementu a snaží se jednotlivá rizika zahrnout do rozhodnutí o výběru správného dodavatele. Nicméně v praxi není možné eliminovat všechna definovaná rizika. Pokud poté dojde ke změně ve vztahu s Vaším dodavatelem, nevěšte hlavu. Situaci v klidu zhodnoťte, udělejte logické úvahy a navrhněte vhodnou strategii, jak situaci řešit. Unáhlená okamžitá reakce Vás může stát mnohem více času a peněz při jejím řešení v budoucnu.

Autor: Ing. Jiří Sychra, CSCP, partner v Supply Chain Education s.r.o., manažer logistiky, Grupo Antolin

 

DPP