Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Členské státy EU přijaly 12. dubna návrh Komise na revizi rámce Europass. Revidovaný rámec, jehož cílem je zjednodušit a modernizovat Europass-CV a jiné nástroje a přizpůsobit je digitálnímu věku, umožní lidem v celé EU více zviditelnit jejich dovednosti a kvalifikace a pomůže tvůrcům politik předvídat potřeby a trendy na trhu práce. Dohodou splnila nyní Komise své závazky ke všem deseti opatřením ohlášeným v rámci agendy dovedností pro Evropu, jež byla zahájena v červnu 2016.[/quote]

V reakci na dohodu členských států komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen prohlásila:

„S potěšením vítám schválení revize rozhodnutí o Europassu v Radě. Konečným přijetím tohoto předpisu jsme plně dostáli svým závazkům ke všem deseti opatřením agendy dovedností pro Evropu.

Europass je již více než deset let klíčovým nástrojem na podporu lepší komunikace a porozumění v oblasti dovedností a kvalifikací. Představuje důležitý most mezi světy práce, vzdělávání a odborné přípravy. Portál Europass zaznamenává více než 55 000 návštěv denně a životopis Europass byl od roku 2004 stažen více než stomilionkrát.

Europass jasně prokázal svou přidanou hodnotu jako prostředek komunikace o dovednostech po celé EU, zároveň se však musí dále vyvíjet a reagovat na výzvy a příležitosti digitálního věku. Díky přijetí našeho návrhu na modernizaci Europassu bude rámec nabízet elektronické portfolio pro ukládání a sdílení informací, nástroje pro sebehodnocení vlastních dovedností a nástroje pro popis kvalifikací či formálního a neformálního učení.

Nově také Europass nabídne informace na podporu řízení profesního postupu, včetně informací o trendech a potřebách na trhu práce či o poradenství a vzdělávacích příležitostech v celé Evropě.

Komise se těší na to, že v úzké spolupráci s členskými státy a zainteresovanými subjekty začne pracovat na provádění Europassu, a zahájí tak novou éru tohoto rámce. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným za jejich odhodlání zajistit pro naše občany lepší nástroje a služby v oblasti dovedností a kvalifikací.“

Souvislosti

Komise přijala návrh na revizi rozhodnutí o Europassu z roku 2004 v říjnu 2016 jako jedno z deseti opatření v rámci agendy dovedností pro Evropu. Přijaté rozhodnutí staví na návrhu Komise předloženém v říjnu 2016, jenž zase vycházíz konzultací s členskými státy, sociálními partnery a zainteresovanými subjekty, kteří poskytli zpětnou vazbu a k návrhu významně přispěli. Mezi takové příspěvky patří stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru a konzultace s Výborem regionů. Rámec plní závazek stanovený ve sděleních o nové agendě dovedností pro Evropu a přispívá také k zavádění evropského pilíře sociálních práv.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP