Invoitix

[quote]Logistická akademie přichází s novým seminářem s názvem Komunikací k efektivní logistice. Skutečnou konkurenční výhodou se logistika ve firmě stane pouze tehdy, je-li založena na efektivní komunikaci napříč jednotlivými útvary podniku. Naleznout společnou řeč mezi logistiky a odborníky z jiných útvarů (obchod, výroba, strategický nákup, technologie, HR, ekonomika, kvalita …) není úplně jednoduché! Cílem semináře je tuto komunikaci dostat na co nejvyšší úroveň a možná i prolomit ledy v zažitých stereotypech a někdy i předsudcích.[/quote]

Komunikací k efektivní logistice  – aneb logistici a ne-logistici u jednoho stolu je název nového semináře, který je rozdělený do dvou modulů. Tyto dva moduly na sebe do jisté míry navazují, ale současně není podmínkou se zúčastnit obou. Možnost dalšího prohlubování znalostí MODULU I nabízí MODUL II. A naopak…

MODUL II sice navazuje na  MODUL I, ale může být vhodný i pro logistické a nelogistické praktiky, kteří se rozhodnou pouze pro rozšíření již v praxi získaných dovedností. Tento kurz Vás seznámí se základními principy i moderními koncepcemi současné logistiky potřebnými pro další rozvoj firemních procesů a dodavatelského řetězce.

Tento kurz Vás seznámí se základními principy i moderními koncepcemi současné logistiky, které jsou nezbytné pro další rozvoj firemních procesů a dodavatelského řetězce.

Kurz vytváří prostor pro rekapitulaci a ověření znalostí a dovedností pro stávající logistiky, ale zejména otevírá možnosti k zefektivnění řízení logistických projektů při zapojením ostatních firemních útvarů (ekonomika, obchod apod.) a hledání společných řešení.

Seminář mohou ocenit nejen  stávající a „připravující se“ logistici, ale i  NElogistici, kteří chtějí porozumět významu logistiky pro firmu a porozumět si napříč jednotlivými útvary podniku a společně správně reagovat. Také logistici budou mít možnost lépe vnímat námitky a připomínky, které ne-logistici obvykle mívají před nebo v průběhu realizace logistických projektů.

V neposlední řadě je vhodný také pro ty, kteří aspirují na získání diplomu na Logistické akademii.

MODUL I je zaměřen na definování a prosazování vhodné logistické politiky ve firmě, jak  správně organizovat logistiku (odpovědnosti a pravomoci), jak získat přehled o informačních technologiích pro logistiku. Dále se dozvíte se jak budovat a rozvíjet firemní systém logistiky a orientovat se v problematice outsourcingu. Naučíte se zmapovat oblast reverzní logistiky s vazbou na odpadové hospodářství.

Pro rozšíření již získaných dovedností je vhodný MODUL II. Kde se naučíte správně identifikovat úzká místa materiálového toku a efektivně s nimi pracovat, základy projektového řízení, vývoj logistických koncepcí po 4PL. V neposlední řadě získáte základní orientaci v problematice Industry 4.0, což je současný trend digitalizace a automatizace výroby.

 

Zdroj : Logistická akademie

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP