[quote]Jen málokterý skladník ví, že jeho profese je už od října 2013 zařazena v Národní soustavě povolání (spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí) a nese oficiální název logistik skladových operací. V uvedené soustavě nalezneme i některé další logistické profese. Nečekaným A rovněž příjemným zjištěním je navíc fakt, že tato oficiální soustava povolání je zcela kompatibilní s Národní soustavu kvalifikací navzdory tomu, že jejím správcem je jiné ministerstvo. Co to pro logistiku a pro logistiky znamená? Minimálně to, že na uvedené soustavy může navazovat školství a vychovávat logistiky už takřka od kolébky. Je zřejmé, že šlo o počin velmi prozíravý.[/quote]

Že cesta bude ještě dlouhá, si autor tohoto článku uvědomil při setkání s deváťáky z jedné základní školy.  Přišel je „lanařit“ ke studiu místní střední školy, která nově otevřela obor logistika.

Mezi padesáti žáky dvou spojených devátých tříd se našli pouze tři, kteří slovo „logistika“ vůbec kdy slyšeli a vnímali a jen jeden z nich byl ochoten doplnit, o co by v té logistice mohlo jít (dlužno podotknout, že jeho definice měla hlavu i patu).

 

Překotný růst je vždy nevyrovnaný

Vše, co roste překotně, roste nevyrovnaně. O logistice to platí stoprocentně. Průzkum provedený ředitelkou Logistické akademie doktorkou Štěrbovou mezi výrobními a obchodními společnostmi všech kategorií to ukázal velmi zřetelně. Psal se rok 2016, kdy pouze u dvou třetin firem byla logistika organizována jako centrální útvar a z toho jen u poloviny více než pět let. Ještě větší rozptyl nesly odpovědi na otázku, jak je logistika ve firmě ceněna. Od „Popelky“ po „královnu“ – popelek bylo samozřejmě značně více.

Velmi dobré svědectví o vysoce diferencované úrovni logistiky v podnicích všech velikostí a branží mohou podat logističtí auditoři organizovaní v Komoře logistických auditorů. Rozdíly jsou opravdu nebetyčné – od špičkových systémů ovládaných vysoce kvalifikovanými profesionály až k prostředím logistikou ještě nepolíbeným. Tato vysoká diferenciace v úrovni zabezpečení logistiky se samozřejmě odráží i v požadavcích na logistickou kvalifikaci. Jací lidé chybí na trhu práce v logistice? Chybí ruce nebo chybí hlavy?

V článku Nedostatek pracovních sil potvrzen jako největší riziko pro společnosti v ČR dokládá jeho autorka Petra Lidmilová, že společnosti v sektoru logistiky uvádějí jako největší riziko neúspěch realizace velkých projektů, narušení technologií s vlivem na kontinuitu činnosti a nedostatečně naplánované předání funkce při odchodu manažera. Tyto závěry dokresluje následující zkušenost. Nejmenovaný vysoký manažer jedné z globálních logistických firem byl na jakémsi odborném fóru dotázán, jakou kvalifikaci by měl mít ředitel distribučního centra. Po chvilce zamyšlení dostal tazatel lakonickou odpověď: „To je jednoduché – měl by to být pánbůh“. No, a teď ho hledejte…

 

Logistický gender

A možná, že naleznete mezi ženami! Gartenr Group uvádí, že od mezi lety 2016 a 2017 narostl podíl žen v logistice a SCM (Supply Chain Mamagement) o 2 %, tj. na celkových 37 %. Ano, logistika je obor pro muže a ženy! Muži pak mají co dělat, aby rodilým hospodyňkám „stačili“, což je pro konkurenceschopnost příslušného trhu práce výborný motor. Uvedený sedmatřiceti procentní podíl žen je samozřejmě zprůměrován přes všechny řídicí úrovně. Pozor – největší nárůst je v pozicích, které Garter nazývá executive supply chain leaders (ze 7 na 15 %)!

 

Logistici pro budoucnost

Současná mládež (nastupující generace logistiků) vyrůstá s technologiemi, o kterých se jejím rodičům ani nezdálo. Vynecháme-li diskusi o tom, zda našim dětem hrozí či nehrozí tzv. „digitální demence“, musíme konstatovat, že pro logistickou budoucnost je to skvělá zpráva! Otázkou zůstává, zda managementy firem budou s to nabídnout mladým adeptům logistiky dostatečně atraktivní set benefitů, který kromě adekvátní mzdy bude muset obsahovat především záruky trvalého profesního rozvoje. Co nás tedy čeká v logistice? Bez ohledu na historický propad původce následující věty, je to bez nadsázky: „Učit se – učit se – učit se!“

 

Autor:   Jaroslav Bazala, LOGISTICKÁ AKADEMIE s.r.o.,

DPP