DPP

[quote]Majitelé billboardů oblepili reklamní plochy u dálnic vlajkami ČR. Chtějí tak upozornit na zákonnou úpravu, která nově zakazuje umísťování reklamních nosičů ve vzdálenosti až 250 metrů od vozovky. Považují ji za nesmyslnou. Billboardy by měly zmizet do začátku září. Svaz provozovatelů venkovní reklamy, který sdružuje asi 60 procent majitelů venkovních reklamních ploch, to dnes oznámil v tiskové zprávě. Podle zjištění ÚAMK je u českých dálnic 875 billboardů, které budou muset majitelé do pátku odstranit.[/quote]

To se podle ministerstva dopravy bude týkat i billboardů se státní vlajkou. Vyobrazení zástavy podle úřadu usnadní identifikaci poutačů, které se mají odstranit. Úřad očekává, že většina provozovatelů poutače do pátku 1. září odstraní sama. Pokud se tak nestane, bude je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zakrývat a následně samo odstraňovat. Náklady na tyto práce pak bude vymáhat po majitelích poutačů nebo pozemků, na kterých stojí. Jejich odstraňování ale může trvat měsíce, připustil šéf resortu Dan Ťok.

Podle prezidenta svazu Marka Pavlase je zákon nejen zbytečný, nepraktický a v některých svých ustanoveních dokonce nesmyslný, ale především jeho přijetí odporuje Ústavě ČR.

„Postup státu, který na jedné straně smlouvami, povoleními a licencemi umožňuje provozovatelům venkovní reklamy legální podnikání, a nyní, přestože jsou tyto smlouvy, povolení a licence stále platné, jim toto podnikání bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastněním,“ podotkl Pavlas.

Dodal, že vyvlastnění soukromého majetku připouští ústava jen ve veřejném zájmu a za náhradu. Veřejný zájem stát nikdy neprokázal a žádnou náhradu neposkytl.

Problémem reklamy u dálnic jsou podle Pavlase především nelegální stavby a různé nosiče, které nikdy neměly vzniknout. Tyto stavby navíc nejsou vybaveny povinnými bezpečnostními prvky. Stát mohl a měl důsledně trvat na odstraňování takto závadných ploch, nikdy to ale účinně nedělal, ačkoli k tomu měl vždy v minulosti dostatek zákonných prostředků.

Kromě právních vad, z nichž nejzávažnější je rozpor s ústavními principy, obsahuje nové znění zákona podle svazu také řadu vad technického rázu, které mohou způsobit praktické potíže při jeho uplatňování a v krajních případech i ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu.

Podle Hospodářské komory stát nechal v 90. letech vybujet černé plochy ohrožující řidiče umístěním nebo technickým uspořádáním, kvůli kterým venkovní reklama rozumnou regulaci potřebuje.

„Ale místo důsledného vymáhání zákonů stát sahá po nejjednodušším způsobu, a to je plošný zákaz, který dopadá i na poctivé provozovatele venkovní reklamy a inzerenty. Zákaz venkovní reklamy respektujeme, nicméně odmítáme, aby se stal stejně jako u například zvyšování minimální mzdy předvolebním populistickým tahákem členů vlády. Upozorňujeme, že pro mnohé malé podnikatele nabízející lokální produkty a služby projíždějícím řidičům může být zákaz velkou komplikací,“ řekl ČTK mluvčí komory Miroslav Diro.

Situaci může ovlivnit také stížnost 17 senátorů podaná na Ústavní soud napadající novelu příslušného zákona. Pokud by jí soud vyhověl, mohlo by překotné odstraňování billboardů s dlouhodobými smlouvami způsobit státu značné škody.

Podle ministra je ale nynější snaha senátorů pár dní před účinností nového zákona úsměvná.

„Čtyři dny předtím, než termín vyprší, ohlásit ústavní stížnost mi připadá spíše jako poslední snaha zvrátit naplnění zákona,“ uvedl Ťok.

Senátoři podle něj měli reagovat před třemi nebo pěti lety, pokud mají názor, že je zákon protiústavní.

Zákaz billboardů do 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy zavádí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2012, která stanovila pětileté období pro vyřešení možných sporů mezi provozovateli venkovní reklamy. Jedinou výjimkou jsou reklamní plochy pro dálniční motely a restaurace, ale i ty mají nastavenu bezpečnou vzdálenost. Celkem je v Česku podle odhadů ministerstva dopravy kolem 25.000 billboardů.

Zdroj: ČTK