DPP

[quote]První odhad vývozu zboží eurozóny do zbytku světa Eurostatem zveřejněný 15.9 pro červenec 2017 byl 177,7 miliardy €, což představuje nárůst o 6,1 % oproti červenci 2016 (167,6 miliardy €). Dovoz ze zbytku světa činil 154,6 mld. €, nárůst o 8,2 % proti červenci 2016 (142,8 mld. €. V důsledku toho zaznamenala eurozóna v obchodě se zbytkem světa přebytek ve výši 23,2 miliardy EUR v červenci 2017 (proti + 24,8 miliardy € v červenci 2016. Obchod uvnitř eurozóny se zvýšil v červenci 2017 na 145,6 miliardy €, což je o 5,6 % více než v červenci 2016.[/quote]

Mezinárodní obchod se zbožím eurozóny, mld. €

V lednu až červenci 2017 činil vývoz zboží do zbytku světa v eurozóně 1 265,1 mld. € (nárůst o 7,7 % ve srovnání s lednem až červencem 2016) a dovozu ve výši 1 135,0 mld. € (meziroční nárůst o 11,2 % v lednu – červnu 2016). V důsledku toho zaznamenala eurozóna v lednu až červenci 2016 přebytek ve výši 130,2 miliardy €, zatímco v lednu až červenci 2016 činil 154,1 mld. €. V lednu až červenci 2017 vzrostl obchod uvnitř eurozóny na 1 074,0 mld. €, což je o 7,3 % vice proti lednu-červenci 2016.

Evropská unie

První odhad vývozu zboží mimo EU28 v červenci 2017 činil 155,8 miliardy €, o 9,7 % více než v červenci 2016 (142,1 miliardy €). Dovoz ze zbytku světa činil 146,9 mld. €, což je o 5,6 % více než v červenci 2016 (139,1 mld. €). V důsledku toho zaznamenala EU-28 v obchodě se zbytkem světa v červenci 2017 přebytek o 8,8 mld. € v porovnání s 3,0 mld. € v červenci 2016. V červenci 2017 vzrostl obchod uvnitř EU na 260,3 mld. €, + 5,3 % oproti červenci 2016.

Mezinárodní obchod se zbožím EU28, mld.€

V lednu až červenci 2017 činily vývozy zboží mimo EU28 1 087,3 mld. € (nárůst o 9,6 % v porovnání s lednem až červencem 2016) a dovozy o 1 076,5 mld. € (nárůst o 10,1 % oproti lednu až červenci 2016). V důsledku toho zaznamenala EU28 v lednu až červenci 2016 přebytek ve výši 10,8 mld.€ v porovnání s +14,0 mld. €. V lednu až červenci 2017 vzrostl obchod uvnitř EU na 1 938,3 mld. €, v porovnání s lednem až červencem o 6,9 % 2016.

 

Metody a definice

Od zavedení Intrastatu pro obchod uvnitř EU k 1. lednu 1993 byla hodnota vypravených zásilek trvale vyšší než hodnota příchozích. Teoreticky, jelikož jsou odesílány údaje FOB a příjem CIF, hodnota příjezdu by měla být mírně vyšší než hodnota odeslání. Eurostat využívá odesílání jako spolehlivější měřítko celkového obchodu uvnitř EU, protože na celkových úrovních celkový objem odesílání má lepší pokrytí než celkové příjezdy. Vzhledem k těmto rozdílům v obchodu uvnitř EU a obtížím při interpretaci údajů v absolutních číslech na úrovni jednotlivých členských států je třeba, aby obchodní bilance jednotlivých členských států byly interpretovány opatrně.     Stejná opatrnost platí i pro obchodní bilanci eurozóny, která zahrnuje i obchod uvnitř EU.
Národní koncepce se mohou lišit od harmonizované metodiky používané Eurostatem, což vede k rozdílům mezi údaji v tomto vydání a údaji zveřejněnými na vnitrostátní úrovni, a to jak pro nezpracované údaje, tak pro sezónně očištěné série.
Výrobky jsou klasifikovány podle Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC), revize 4

Příloha – Sezónně upravená data

V červenci 2017 se v porovnání s červnem 2017 snížil sezónně očištěný vývoz eurozóny o 1,1 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,7 %. Sezónně očištěné saldo bylo + 18,6 mld. EUR, což je pokles oproti červnu (+ 21,7 mld. EUR).

V červenci 2017 ve srovnání s červnem 2017 se sezónně očištěné vývozy EU28 zvýšily o 1,4 % a dovoz o 0,8 %. Sezónně očištěné saldo bylo + 4,4 mld. €, což představuje nárůst oproti červnu (+ 3,4 mld. €).