[quote]V dubnu 2020 Federální námořní komise USA vydala AsstrA NY Inc. oficiální licenci NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier). Americkému zastoupení je také přidělen standardní alfa kód dopravce SCAC (Standard Carrier Alpha Code), který se ve Spojených státech používá k identifikaci dopravních společností. Čtyřmístný kód AANH nyní zviditelňuje AsstrA NY Inc. v Národní asociaci pro nákladní dopravu.[/quote]

Nyní je kancelář v New Yorku oficiálním přepravcem amerického vývozního a dovozního nákladu po moři. Pro zákazníky je to další potvrzení stavu spolehlivosti AsstrA jako logistického partnera.
O fázích získání licence a nesporných výhodách pro klienty, vypráví regionální ředitel USA Vjatcheslav Tureiko.
– Jaký je rozdíl mezi licencí Freight Forwarder a NVOCC?
Držitel licence NVOCC působí jako námořní dopravce a po obdržení zboží k námořní přepravě má právo vydávat nákladní listy HBL. U pobřežních přepravních tras působí NVOCC jako vlastník nákladu. Dopravci NVOCC se povolují přímé servisní smlouvy s mořskými přepravci a dostupnost individuálních preferenčních sazeb.
Činnosti Freight Forwarder v USA jsou více spojeny se správným a úplným pracovním postupem pro vývozce a dovozce, dodržováním pravidel pro dovozní a vývozní řízení jménem klientů.
Přítomnost licencí NVOCC a Freight Forwarder legálně dává společnostem úplnou kontrolu nad toky vývozu a dovozu zákazníků v USA a poskytování konkurenčních služeb.
– Vjatcheslave, jaké jsou podmínky získání licence NVOCC?
Za prvé, jedná se o složitý proces v několika fázích. Tým AsstrA prošel řadou registračních postupů a poskytl četné informace, které potvrzují shodu s požadavky spolehlivého logistického operátora. Bylo důležité přesvědčit Federální námořní komisi o schopnosti společnosti poskytovat kvalitní služby. Kromě toho poskytují finanční záruky a splňují požadavky pro společnosti, které usilují o správu toků vývozu a dovozu do USA.
Jak víte, požadavky na bezpečnost dopravy a protiteroristická pravidla ve Spojených státech jsou jedna z nejsložitějších na světě. Předpokladem pro udělení licence je přítomnost kvalifikovaných a zkušených pracovníků v námořní dopravě. Odborníci jsou v této části prověřováni, zda jsou v souladu s kompetencemi pro implementaci přepravního procesu a zda jsou plně v souladu s americkými standardy.
Za druhé, navzdory splnění výše uvedených požadavků, je důležité, aby existovala doporučení několika přepravců ohledně spolehlivosti AsstrA jako obchodního partnera na trhu.
– Jaké jsou výhody pro zákazníky?
AsstrA NY je globální NVOCC a působí jako námořní dopravce pro export a import nákladu, takže se klient vyhne nutnosti řešení:
  •  přípravy nezbytné dokumentace,
  •  sběru a dodání nákladu do přístavu, ze kterého bude tento přepravován,
  •  přístavním postupům a nakládce na loď,
  •  pronájmu a námořní přepravě,
  •  přístavním a celním režimům v přístavu  určení,
  •  dodání nákladu ke dveřím příjemce.
AsstrA poskytuje takovou službu na každé trase. Není třeba hledat několik partnerů, kteří by prováděli části přepravu. Zákazníci získávají konkurenceschopné ceny a logistické možnosti ve Spojených státech. To je možné díky smlouvám o poskytování služeb jako NVOCC s námořními dopravci, dlouhodobé spolupráci na nákladních tocích v USA, na východě i na západě, přítomnosti přímých smluv s dopravci po celých Spojených státech. Kromě toho AsstrA NY Inc. je dovoleno vydávat vlastní nákladní listy HBL, což zjednodušuje finanční transakce zákazníků a zaručuje ochranu obchodních informací.
Spolu s profesionálním týmem AsstrA v Evropě, SNS, Asii a USA získávají klienti plnou kontrolu nad doručováním nákladu od dveří ke dveřím a nejvyšší kvalitu služeb.
Zdroj : AsstrA