Sněmovna propustila do závěrečného čtení návrh na zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI). Hlavní činností tohoto úřadu je regulace přístupu k železniční infrastruktuře. Návrh vznesla skupina poslanců v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) a reaguje na dřívější rozhodnutí vlády o zrušení úřadu. Agenda úřadu se má od příštího roku přesunout pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Sněmovní hospodářský výbor doporučil návrh schválit s legislativně technickými úpravami.

Kupka si od zrušení úřadu slibuje úspory. Úřad je ve státním rozpočtu na rok 2023 úřadem s nejnižšími výdaji, a to zhruba 23 milionů korun.

Poslanec SPD Karel Sládeček v dnešní rozpravě řekl, že jeho klub bude hlasovat pro schválení zákona. Zdůvodnil to tím, že zrušení úřadu má přinést personální a rozpočtové úspory. Výhrady měl naproti tomu stínový ministr dopravy ANO Martin Kolovratník. Řekl sice, že neuvažuje o návrhu na zamítnutí předlohy, ale popsal zákon ho jako nedopracovaný, ukvapený a unáhlený. Varoval, že v důsledku jeho přijetí hrozí spory a nejasnosti. Poukazoval například na to, že takto nezávislý rozhodovací úřad musí být podle evropské směrnice nestranný a nezávislý na rozhodnutí vlády a přitom o jeho současném vedení rozhodl ministr dopravy.

Na Kolovratníkovy obavy reagoval předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS). Uvedl mimo jiné, že o těchto věcech již debatoval hospodářský výbor, a vyjádřil přesvědčení, že v ÚOHS bude situace lepší, protože antimonopolní úřad je nezávislý na vládě i ministrovi dopravy.

ÚPDI vznikl před šesti lety v reakci na otevření železničního trhu. Jeho úkolem je hlídat rovný přístup při přidělování kapacity dopravcům na přeplněných železničních tratích či posuzovat případnou ochranu spojů objednaných a financovaných z veřejných peněz proti komerčním linkám. Na starosti má také dozor nad nediskriminačním přístupem k letecké infrastruktuře. Podle zprávy o činnosti v loňském roce zaměstnával 23 lidí. Ministerstvo počítá se zrušením šesti míst, jde o podpůrná místa a pozice spojené s vedením úřadu. Zbývajících 17 odborných zaměstnanců se přesune na ÚOHS, znamenat to bude úsporu šesti milionů ročně.

Zdroj: ČTK

DPP