Společnost Amcor otevřela dvě nové laboratoře pro testování a certifikaci obalů pro elektronický obchod. Jedná se nejenom o potřebný, ale i naprosto logický krok, v době, kdy prognozy ukazují další nárůst e-obchodování. E-commerce boom  má za následek i další důraz na zkvalitňování obalů v tomto segmentu.

 

S novými laboratořemi je společnost Amcor připravena pomoci zákazníkům využít významný růst online prodeje; zejména v oblasti balení krmiv pro domácí zvířata, některých potravin, kosmetických a hygienických přípravků či v domácích čisticích prostředcích. V souvislosti s nárůstem e-commerce začíná být i tlak na značky, aby i brandy obchodující online kladly důraz nejenom na trvanlivost obalů, ale aby docházelo i k jejich vyššímu propojení s atraktivitou, pohodlím a udržitelností.

 

Certifikace dle ISTA

Jak uvedl Frédéric Froemer, technický ředitel společnosti, nové laboratoře budou testovat produkty v souladu s certifikací ISTA  (Amazon Safe Transit Association), která vyžaduje testování simulující celou cestu od výroby až k dodání produktu v obalu k zákazníkovi. Nová laboratorní zařízení nabídnou také řadu dalších testů včetně digitálních simulací.

 

Digitální simulace jako účinný nástroj

Služby digitální simulace budou rozšiřovat i data, která společnosti shromažďují z fyzických zátěžových testů. Tím zároveň dojde k prohloubení dalších znalostí o tom, jak lépe navrhovat obaly pro elektronický obchod.  Testy do určité míry řeší i predikci případného selhání či k odhalování slabých a kritických míst  selhání, a tím zároveň pomáhají zákazníkům předcházet případným ztrátám a poškozením.

 

Zdroj : SYBA