Zdroj: Pixabay.com
DPP

Platí pravidla k předcházení daňovým únikům

Komise uvítala 3.1. vstup v platnost nových pravidel k předcházení daňovým únikům a praní špinavých peněz. Nová pravidla členským státům ukládají povinnost poskytnout daňovým orgánům přístup k údajům shromážděným v rámci právních předpisů proti praní špinavých peněz. Od 1. ledna
2018 budou mít vnitrostátní daňové orgány přímý přístup k informacím o skutečných vlastnících společností, trustů a jiných subjektech, jakož i záznamy o hloubkové kontrole klientů společností. Nová opatření by měla daňovým orgánům výrazně podpořit boj proti typům struktur uvedených v „panamských“ a jiných „rajských dokumentech“. Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daňové a celní, řekl: „Chceme dát daňovým orgánům zásadní informace o osobách, které jsou za jakoukoli společností jako důvěrné. To je nezbytné pro to, aby mohly identifikovat daňové úniky.

Nová daňová pravidla, zakotvená ve směrnici o správní spolupráci (směrnice 2011/16 / EU), poskytnou daňovým orgánům potřebný přístup a umožňují daňovým orgánům přístup k informacím o boji proti praní špinavých peněz. aby rychle a efektivně reagovaly na případy daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem.

          Pro českou republiku jde o významný pokrok. Pravicové vlády bojující za nezdaňování výnosů kapitálu z České republiky byly nahrazeny nesmyslným předvolebním gulášem o vysokém zdanění zahraničních firem působících v České republice, i když muselo být jasné, že v podmínkách volného toku kapitálu jako poslední „čtvrté svobody“ jakékoliv nezdůvodněné opatření proti daňovým únikům nebude bez podkladů dosažitelné. A veřejnost se konečně doví, kolik českých podniků s vlasteneckým názvem „česká“, „český“ má v zahraničí jen sídlo, protože tam má daňové úlevy z relativně vyšších daňových sazeb.

Evropská hlavní města kultury 2018: Leeuwarden a Valletta

Od 1. ledna 2018 budou Leeuwarden (Nizozemsko) a Valletta (Malta) držet po dobu jednoho roku titul Evropské hlavní město kultury. Slavnostní zahájení pro Vallettu se bude konat od 14. do
20. ledna ve městě, bude inspirováno tradiční maltskou festa (vesnickým svátkem). Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics se zúčastní oficiálního zahajovacího ceremoniálu dne 20. ledna.

V Leeuwardenu se ve dnech 26. a 27. ledna zahajují oslavy s uměleckými programy a představeními profesionálních a amatérských umělců po celém městě a otevírají se muzea pro návštěvníky po celém regionu Friesland. První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se zúčastní oficiálního zahajovacího ceremoniálu dne 27. ledna.

Komisař Navracsics uvedl: „Evropská hlavní města kultury pomáhají sdružovat komunity prostřednictvím kultury s dlouhodobými přínosy pro příslušná města, jejich občany a jejich ekonomiky. 2018 bude zvláštním rokem, jelikož je Evropským rokem kulturního dědictví a obě hlavní města připravily řadu projektů propagujících kulturní dědictví ve svých programech. Programy přispívají k zdůraznění role kultury při budování evropské identity. Přeji Leeuwardenu a Vallettě v příštím roce. úspěch “

Iniciativu “Evropské hlavní město kultury” zahájila v roce 1985 tehdejší řecká ministryně kultury Melina Mercouri a stala se jednou z nejvýznamnějších kulturních iniciativ v Evropě. Města jsou vybrána na základě kulturního programu, který musí zahrnovat silný evropský rozměr, podporuje účast a zapojení obyvatel města a přispívá k dlouhodobému rozvoji města a jeho okolí.

Nové potraviny: nová regulace, která provází nové druhy potravin přicházející na trh EU vstoupila v platnost
Nové nařízení o nových potravinách platí od 1. ledna 2018. Přináší významné zlepšení a změny v postupu schvalování nových potravin. Obsahuje a rozšiřuje definici nových potravin tak, aby zohledňovaly pokrok v oblasti inovací a technologií v potravinářském odvětví, centralizovaný systém schvalování nových potravin a tradičních potravin ze třetích zemí v celé EU, seznam všech schválených nových potravin v EU a ustanovení o ochraně údajů pro žadatele. Evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis přivítal nové nařízení: „zjednoduší změny, urychlí a zpříjemní proces při schvalování a uvádění nových potravin na evropském trhu a současně zajistí plnou bezpečnost potravin. Doufáme, že toto doplnění druhů a odrůd, kterou již jsou na trhu EU k dispozici, obohatí zdravé, výživné tradiční a inovativní potraviny. „“ Před schválením všech nových potravin musí být vědecky prokázáno, že jsou bezpečné pro veřejné zdraví. Autorizace pak stanoví podmínky pro jejich použití, jejich označení jako potraviny
a požadavky na označování.

Státní podpora: Komise schválila francouzský režim státní podpory železniční infrastruktury pro přepravu zboží
Komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu francouzský režim podpory pro vytvoření a modernizaci “rozvětvených” terminálových zařízení (ITE- podnikových terminálů, vleček). Program má celkový rozpočet ve výši 60 milionů eur s pomocí ve formě grantů, které jsou nevratné. Účelem tohoto režimu je podpořit částečné financování výstavby, renovace, rozšíření a opětovného zprovoznění soukromých železničních připojení pro přepravu zboží. Soukromá terminálová instalace je železniční infrastruktura, jejíž vlastník je komerční podnik, který ji používá k distribuci nebo přijímání nákladů. Železniční připojení umožňují přímou železniční dopravu na místa ekonomické aktivity a zabraňují narušení toků, které se projevují dočasným skladováním nebo překládkou zboží na mezilehlém místě. Komise se domnívala, že opatření podporuje převod nákladů ze silnic na železnici v souladu s cíli společné dopravní politiky zaměřené na podporu méně znečišťujících druhů dopravy. Komise proto dospěla k závěru, že opatření je v souladu s pravidly EU pro státní podpory.

 

Zahraniční politika

Situace v Iránu

Dne 2.ledna bylo vydáno prohlášení vysoké představitelky/místopředsedkyně Mogherini jménem EU k situaci v Íránu: „Evropská unie pečlivě sleduje probíhající demonstrace v Íránu, nárůst násilí a nepřijatelnou ztrátu lidských životů. Pro EU byla lidská práva vždy v našem vztahu k Íránu klíčovou otázkou. Mírná demonstrace a svoboda projevu jsou základními právy, která platí pro každou zemi, a Írán není výjimkou. V posledních dnech jsme byli v kontaktu s iránskými úřady. V duchu upřímnosti a úcty, která je základem našich vztahů, očekáváme od všech zúčastněných, aby se zdržely násilí a zaručily právo na vyjádření, a to i ve světle prohlášení iránské vlády. Evropská unie bude nadále sledovat situaci

 

Kuba

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogherini bude cestovat na Kubu ve dnech 3.-4. ledna, aby znovu potvrdila silný vztah mezi EU a Kubou. Během své návštěvy se setká se zástupci vlády s cílem ambiciózního a rychlého společného provádění dohody o politickém dialogu a spolupráci (PDCA) mezi EU a Kubou. Spolu s kubánským ministrem zahraničí Brunem Rodríguezem Parrillou se připravuje také na první zasedání Smíšené rady EU-Kuba na ministerské úrovni v rámci PDCA. Dohoda o politickém dialogu a spolupráci byla prozatímně uplatněna od 1. listopadu 2017. Tato významná dohoda, první mezi EU a Kubou-představuje nový právní rámec pro vztahy mezi EU a Kubou. Předpokládá intenzivnější politický dialog, zlepšení bilaterální spolupráce a rozvoj společných akcí na mnohostranných fórech.

Komisař Stylianides se setkal s ministry Lucemburska, Nizozemska a Belgie o rescEU, návrh EU na ochranu civilní ochrany

Komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides se 5. ledna setkal s ministrem vnitra Lucemburska Danem Kerschem. Následně přejede do Nizozemska, kde se sejde dne 8. ledna s nizozemským ministrem spravedlnosti a bezpečnosti Ferdinandem Grapperhausem a dne 9. ledna s belgickým místopředsedou vlády a ministrem bezpečnosti a vnitřních věcí, který má na starosti politiku měst a státních budov, Jan Jambonem. Během schůzek představí komisař a prodiskutuje rescEU, ambiciózní nový plán Komise na posílení schopnosti Evropy čelit přírodním katastrofám. Silnější mechanismus civilní ochrany umožní EU lépe podporovat všechny členské státy v reakci na přírodní a člověkem způsobené katastrofy. Návrh Komise byl oznámen dne 23. listopadu 2017 a zaměřuje se na dvě oblasti činnosti: 1) posílení kapacit evropské reakce: rescEU a 2) posílení prevence a připravenosti na katastrofy. Cílem návrhu je také zjednodušit správní postupy, aby se zkrátila doba potřebná k nasazení záchranné pomoci.

Komisař Oettinger zahajuje konferenci na vysoké úrovni „Tvorba naší budoucnosti-navrhování dalšího víceletého finančního rámce

Před diskusí o dlouhodobém rozpočtu Evropské unie na únorovém summitu komisař pro rozpočet a lidské zdroje, Günther H. Oettinger zahají 8. dvoudenní konferenci na vysoké úrovni nazvanou „Formování naší budoucnosti – navrhování nového víceletého finančního rámce (MFF)“.Jejím hostitelem je Evropské středisko pro politickou strategii (EPSC), což je interní think-tank Komise. Konference otevírá poslední část přípravy příštího víceletého finančního rámce před neformálním zasedáním lídrů v únoru a návrhem Komise, který bude předložen v květnu roku 2018. Celý program a seznam vysoce postavených řečníků, (předseda Komise Jean-Claude Juncker, viceprezident pro zaměstnanost, růst, investice a hospodářskou soutěž Jyrki Katainen a komisařka pro regionální politiku Corina Creţu) bude projednán na konferenci, která se uskuteční v budově Charlemagne. Registrace jsou nyní uzavřeny, ale akreditovaní novináři se mohou zaregistrovat v den konání a událost může být sledována on-line na EbS. Během konference se moholy sdílet své pohledy pomocí hashtag #EUBudget na Twitteru.

Předseda Juncker na konferenci o dlouhodobém rozpočtu EU: splnění ambicí a řešení budoucích výzev v Bruselu 8.1.

Před rozpravou o dlouhodobém rozpočtu Evropské unie ve středu 10. ledna zahájil komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger konferenci na vysoké úrovni nazvanou „Formování naší budoucnosti – navrhování dalšího víceletého finančního rámce“ ,  jejímž  hostitelem je  Evropské středisko pro politickou strategii, interního think-tank Komise.
Tato konference otevírá poslední část přípravy příštího víceletého finančního rámce před neformálním zasedáním lídrů v únoru a návrhem Komise, který bude předložen v květnu roku 2018.
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve své zahajovací řeči na konferenci uvedl: „Rozpočty nejsou cvičení v účetnictví – jde o priority a ambice, takže nejdříve diskutujme o Evropě, kterou chceme.“ […] Jsem proti staré debatě mezi tzv.  čistými příjemci versus netto plátci do rozpočtu EU, protože pokud jde o EU, jsme všichni čistí příjemci „.

Ve svém projevu ze dne 13. září 2017 přednesl předseda Juncker svou představu cesty k evropskému summitu v květnu roku 2019. Zdůraznil, že Evropská unie potřebuje rozpočet, který odpovídá jejím ambicím a splňuje budoucí výzvy. Reflexní dokument o budoucnosti financí EU podpořil diskusi o rozpočtových potřebách EU s cílem udržet prosperitu a bezpečnost Evropy.

Víceletý finanční rámec stanoví maximální roční částky, které může EU každoročně vynaložit v různých oblastech politiky v období nejméně pěti let. Současný víceletý finanční rámec se vztahuje na období od roku 2014 do roku 2020. Každý roční rozpočet musí být v souladu s tímto rámcem a musí čelit vážné výzvě, aby se více financovalo za méně prostředků.
Očekává se, že EU bude hrát větší roli v nových oblastech politiky, jako je migrace, vnitřní a vnější bezpečnost nebo obrana. Evropa by také měla zachovat svou vedoucí úlohu na světové scéně jako hlavní donor humanitární a rozvojové pomoci a jako vůdce boje proti změně klimatu. Toho musí být dosaženo s rozpočtem EU, jenž objem se po odchodu Spojeného království relativně zmenší.