[quote]Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu 8,5 milionu korun, kterou uložil pražskému dopravnímu podniku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby v tendru na dostavbu metra A. Důvodem bylo nedostatečně transparentní hodnocení nabídek u kritéria na plán organizace výstavy. ČTK to zjistila z úřední desky NSS. Stanovenou pokutu už musel dopravní podnik zaplatit v roce 2016, když rozhodnutí předsedy ÚOHS nabylo právní moci.[/quote]

Proti rozhodnutí NSS se nelze odvolat, spor tak po třech letech končí.

Dopravní podnik podle ÚOHS neuvedl dostatečně upřesňující údaje a nebyl předem jasný způsob hodnocení podle dílčího kritéria. Firmy tedy neměly konkrétní, přesnou a srozumitelnou informaci, které řešení bude považováno za nejvhodnější. Hodnotící kritéria jsou podle antimonopolního úřadu klíčovou částí zadávací dokumentace. Jejich prostřednictvím se nabídky hodnotí. Musejí proto být přesně specifikována, transparentně stanovena a zpětně přezkoumatelná.

„Podle kritérií hodnocení definovaných v zadání veřejné zakázky probíhá hodnocení nabídek, jež je jednou z nejdůležitějších fází celého procesu zadávání veřejných zakázek a má bezprostřední vliv na výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Na problémy s dostavbou metra A poukázal i Nejvyšší kontrolní úřad. Kritizoval to, že na základě legislativy nemohl plně prověřit účelnost a hospodárnost využití finančních prostředků.

Tendr vyhrálo sdružení metro V. A (Dejvická-Motol) tvořené společnostmi Metrostav a. s. a Hochtief CZ a. s. Nový úsek se čtyřmi stanicemi na trase A pražského metra byl zprovozněn v dubnu 2015.

Rozhodnutí ÚOHS už před rokem potvrdil Krajský soud v Brně, pražský dopravní podnik ale podal proti tomuto rozhodnutí kasační stížnost k NSS.

 

Zdroj : ČTK