Invoitix

Od pondělí 4. března 2024 předpokládáme zahájení přestavby křižovatky silnic I/58 a III/48615 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí (okres Ostrava-město). Práce potrvají přibližně do konce října ve třech etapách následovně:

  1. etapa: od 4. 3., práce mimo silnici I/58, která zůstane průjezdná bez omezení; ulice Brušperská bude dostupná přes Krmelín a Brušperk
  2. etapa: od 21. 4., uzavření poloviny silnice I/58 ve směru z Ostravy, provoz řízen kyvadlově

III. etapa: od 1. 7., uzavření poloviny silnice I/58 ve směru z Mošnova, provoz řízen kyvadlově.

 

„Hned v prvním týdnu výstavby vybudujeme speciální koridor pro pěší, který bezpečně propojí obě části obce Stará Ves nad Ondřejnicí napříč stavbou. Tento koridor bude v sloužit občanům během celého období výstavby okružní křižovatky,“ uvedl stavbyvedoucí Jan Zajíc s tím, že prioritou bude zajištění bezpečnosti provozu, plynulého průběhu prací a minimalizace vlivu na každodenní život v okolí.

 

Na základě projektové dokumentace je ve Staré Vsi nad Ondřejnicí navržena změna stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a usměrnění pohybu chodců. Konečný stav zajistí průjezd nadrozměrných vozidel. Celková zastavěná plocha (zpevněné části) činí cca 4735 m2.

 

Parametry okružní křižovatky:

Šířka okružního pásu: 4,90 m

Šířka prstence: 1,00 m

Průměr nezpevněné části středového ostrova: 32,20 m

Vnější průměr okružní křižovatky: 44 m

Poloměry vjezdů: R12 m, R14 m

Poloměry výjezdů: R8 m, R24 m

Šířka vjezdů: 4,5 až 5,0 m

Šířka výjezdů: 5,50 m

Šířka jízdního pruhu: 3,0 až 3,5 m.

 

Do výběrového řízení na zhotovitele se přihlásilo celkem osm společností. Nejvýhodnější nabídku předložila vítězná firma Skanska. Smluvní cena stavby dosahuje částky cca 13,9 milionu Kč.

Zdroj: ŘSD

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP