Invoitix

[quote]Po úspěšných pilotních fázích pro společnosti s vozovým parkem na rakouském a slovinském trhu počátkem roku 2020 zavedla společnost OMV službu, která nabízí firemním zákazníkům možnost kompenzovat emise CO2 na jejich vlastní náklady, také v dalších zemích včetně Česka. Tuto neziskovou iniciativu, která shromažďuje prostředky pro finanční projekty na ochranu klimatu, může podpořit každý firemní zákazník OMV vlastnící velkokapacitní nádrž na pohonné hmoty, stejně jako zákazník používající palivové karty OMV. Zákazníci si sami mohou zvolit, jakou část uhlíkové stopy vytvořené svým vozovým parkem chtějí kompenzovat.[/quote]

„OMV pomáhá lidem v oblasti mobility již 30 let. V rámci naší obchodní zodpovědnosti zajišťujeme spolehlivost dodávek a nyní chceme našim zákazníkům nabídnout možnost kompenzovat jejich emise oxidu uhličitého, které vznikají spalováním nafty nebo benzinu a nelze se jim vyhnout. Touto cestou našim zákazníkům umožňujeme, aby tankovali klimaticky neutrálním způsobem na své vlastní náklady,“ říká Dušan Kotas, prokurista společnosti OMV Česká republika.

Dobrovolné kompenzování emisí CO2 představuje spolu s redukováním množství uhlíku prevenci a je neoddělitelnou součástí celistvého přístupu k ochraně klimatu. Investováním do mezinárodně uznávaných a certifikovaných projektů na kompenzování uhlíku dochází k vyvažování emisí, které se generují fosilními produkty OMV. To zaručuje klimatickou neutralitu používaných produktů. OMV spolupracuje se společností ClimatePartner, která je lídrem v poskytování řešení klimatických opatření, protože zákazníkům nabízí možnost podporovat projekty, jako například opětovné zalesňování či využívání obnovitelných zdrojů energie. Globální oteplování není lokální záležitostí, emitovaný CO2 nezůstává na jednom místě, ale rozptyluje se v atmosféře se životností až 120 let. Projekty na ochranu klimatu v rámci boje proti globálnímu oteplování snižují množství CO2 v atmosféře.

Kompenzace emisí CO2 pro firmy s vlastním vozovým parkem

V rámci služby Klimaticky neutrální tankování nabízí OMV firmám a jejich zaměstnancům možnost kompenzovat svou uhlíkovou stopu podporováním projektů na ochranu klimatu při každém tankování paliva na všech čerpacích stanicích OMV v České republice.

S palivovou kartou OMV Climate Neutral Card nabízí všem společnostem možnost kompenzovat emise CO2 buď za každý zakoupený litr paliva, nebo za množství, které si zákazník sám individuálně zvolí. Prostřednictvím zákaznického portálu ClimatePartner mohou zákazníci OMV sledovat objem neutralizovaného CO2 a získat certifikát prokazující vykompenzované množství.

OMV zabezpečuje klimaticky neutrální tankování také pro své zaměstnance

OMV neutralizuje uhlíkovou stopu svého vlastního vozového parku. „Všichni naši zaměstnanci přešli na klimaticky neutrální palivové karty. Tímto způsobem se i my podílíme na boji proti klimatickým změnám, protože ochrana klimatu se týká každého z nás,“ říká Country Card sales manager CZ Daniel Šiller.

Aktivně a vědomě přispívat k ochraně životního prostředí mohou rovněž všechny ekologicky smýšlející společnosti, které disponují vlastní nádrží na naftu nebo benzin.

Kompenzovat mohou veškeré zakoupené množství paliv, nebo jen jejich část.

 

Společnost OMV se navíc zavázala, že iniciativou „Klimaticky neutrální tankování“ nebude žádným způsobem generovat zisk. To znamená, že veškeré prostředky spojené s touto službou jsou alokovány na certifikované projekty po celém světě.

 

Zdroj : OMV

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP