Plzeň chce mít do konce roku nový plán rozvoje cyklistické dopravy na 20 let dopředu. Do přípravy uceleného souboru opatření, tzv. generelu, město zapojilo veřejnost. Občané a firmy se vyjadřovali k úpravám veřejné dopravy, poslední diskuse o cyklodopravě byla v úterý. Podněty budou součástí dokumentu. Už nepůjde jen o mapu budovaných a připravovaných cyklostezek, cyklotras a zázemí, ale budou v něm i zásady včetně kampaně na podporu cyklistiky, řekl ČTK náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).

„Pokud se tedy bude rekonstruovat nějaká ulice a silnice nebo stavět nová, tak aby se vždy počítalo s tím, že jsou principy spojené s cyklodopravou, které budou součástí všech projektových prací,“ řekl. Návrhová textová část generelu bude obsáhlejší. Zahrne rozvoj cyklistické turistiky, protažení tras včetně mezinárodních po městě i jejich lepší trasování, požadavek cykloobjížděk při větších stavbách, budování zázemí pro uložení kol u škol, úřadů a firem, provázanost cyklodopravy s MHD, více sdílených kol a zlepšení jejich výpůjček i dostupnosti. Město také vytvoří kampaň, která bude podporovat bicykly a ukáže, že mohou být plnohodnotnou a vhodnou dopravou ve městě.

„Ve starém generelu se vždy vytyčily trasy a projekty a ty se naplňovaly. Vždy se zaktualizoval třeba o nějakou propojku a doplnila se do mapy,“ řekl náměstek. Nyní se vytvoří zásady nezávislé na aktuální silniční síti, o něž se může opřít politická reprezentace při posilování cyklodopravy.

Podle Jana Hakla, vedoucího úseku dopravy a cyklodopravy města, zpracovatelé dokončují analytickou část a v druhé polovině roku budou následovat práce na návrhové části dokumentu. „Po jejím dokončení bude nový cyklogenerel představen veřejnosti a jeho finální verzi bude schvalovat zastupitelstvo,“ uvedl. Generel zahrne především kategorizaci tras tak, aby mohly vzniknout hlavní linie pro denní cestování po Plzni, které budou rychlé a co nejvíce oddělené od aut i chodců. Podle Terezy Pelclové z Centra pro komunitní práci západní Čechy (CpKP), které diskusi připravilo, zakreslili účastníci do map úseky, kde jim cyklistické linie chybí.

„Občané pojmenovali překážky, které brání využívat cyklodopravu v každodenním životě,“ řekla Pelclová. Podle nich jsou to stezky, kde se pohybují pěší i cyklisté, křížení stezek a chodníků, netolerance cyklistů a řidičů, neopatrnost chodců na smíšených stezkách, nespojitosti a terénní nerovnosti stezek, nedostatek přímých tras v centru, deficit stojanů, obavy o bezpečnost při jízdě a z krádeží kol. Plzeň připraví osvětovou kampaň, která by vzdělávala pěší, cyklisty a řidiče k vzájemné toleranci a bezpečnému užívání dopravních koridorů. V nových projektech se bude snažit oddělit cesty pro auta, pěší a takzvanou mikromobilitu, tedy kola, koloběžky, brusle a skateboardy.

Zdroj:ČTK

DPP