Automatizace, digitalizace, optimalizace, práce s lidmi, kvalita, bezpečnost a dostatečná ziskovost. I to jsou – vedle celé řady environmentálních aspektů – neoddělitelné, přesto v poslední době možná trochu upozaděné, složky mixu tvořícího model udržitelného podnikání. Jen těžko lze v době, kdy je podoba dodavatelského řetězce budoucnosti víc než kdykoli v minulosti zahalena mlhou nejistoty, odhadnout pořadí jejich důležitosti.

I přes ne vždy zcela srozumitelnou rétoriku zní úkol, před nímž stojíme, poměrně jasně: Dosáhnout vyšší úrovně kvality života moderní společnosti při současném snížení negativních vlivů její existence na životní prostředí. Nic víc a nic míň.

Stále nám sice chybí celá řada standardů, ke kterým chceme průběžné výsledky vztahovat, a mnohdy i metodika, kterou bychom mohli na cestě jako pomyslnou mapu využít. Přesto ale nikdo nepochybuje, že klíčových témat je celá řada. Této skutečnosti je v maximální míře podřízen i odborný program mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2023, jejíž břevnovské brány se letos již posedmnácté otevřou už příští středu, tedy 13. září úderem osmé hodiny ranní.

Na pořadu budou nejen odborné přednášky, ale i široká paleta panelových diskuzí, případové studie, atraktivní exkurze i unikátní prostor k profesnímu a osobnímu networkingu, tedy k setkávání lidí nad aktuálními tématy, koncepty vzájemné spolupráce, ale i u odpoledních sladkostí nebo při večerní sklence vína. Není pochyb o tom, že 98 partnerů konference, 70 speakerů a enormní zájem o registraci účastníků z Česka i ze zahraničí je dostatečnou zárukou, že pozornosti ani letos neujde žádné z témat, která ovlivňují nejen současné dění kolem nás, ale především naši budoucnost. SpeedCHAIN je odjakživa unikátní platformou pro výměnu informací, know-how i vzájemných kontaktů. Tak určitě přijďte, nudit se ani letos určitě nebudete …

Zdroj: Reliant