DPP

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemře v Evropě každý rok více než 85 000 lidí na zranění způsobená dopravními nehodami. V jiných regionech mohou být tato čísla ještě horší. V zemích s nižšími a středními příjmy jsou úrazy při dopravních nehodách kolem 10. nejčastější příčiny úmrtí.

Vitalij Jeremenko, Náměstek ředitele pro provoz a silniční dopravu pro západní Evropu ve skupině AsstrA, nám vypráví o moderních opatřeních k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

„Program Vision Zero byl průlomem ve snižování počtu dopravních nehod. Je založen na principu „nulové tolerance“ pro úmrtí na silnicích a vyzývá k navrhování vozovek s cílem maximalizovat bezpečnost provozu. V roce 1997 bylo Švédsko první zemí, která program vyvinula a zavedla. Od spuštění Vision Zero klesl počet dopravních nehod v zemi o 60 %. Dnes se stejný přístup používá ve Velké Británii, Nizozemsku a Kanadě.

Smrt a těžká zranění způsobená dopravními nehodami byly dlouhou dobu považovány za nevyhnutelné riziko silničního provozu. Tradičně byli nezodpovědní řidiči obviňováni ze smrti na silnicích a zodpovědné chování bylo považováno za klíč ke snížení počtu nehod. V mnoha zemích se proto hlavní důraz klade na práci s řidiči v oblasti jejich vzdělávání.

Naproti tomu program Vision Zero klade důraz na projektování a výstavbu silnic jako primární faktor při snižování počtu dopravních nehod. Podle zásady „nulové tolerance“ by odpovědnost za bezpečnost silničního provozu měli sdílet projektanti a stavitelé silnic i účastníci silničního provozu. Při práci na návrzích silnic musí inženýři vzít v úvahu „lidský faktor“ – tedy pravděpodobnost chyby – a upřednostnit bezpečnost účastníků silničního provozu před rychlostí cestování z bodu A do bodu B.

Rychlost zůstává hlavním nepřítelem bezpečnosti silničního provozu. Zvýšení rychlostního limitu vede ke zvýšení rizika vážných následků v případě kolize vozidel. Testy ukazují, že pokud řidič srazí chodce v rychlosti 50 km/h, pravděpodobnost smrti je 80 %. Při rychlosti 30 km/h je to méně než 10 %. Ve Vision Zero je hlavním úkolem konstruktérů, kterým čelí, snížit pravděpodobnost nebezpečného kontaktu mezi účastníky silničního provozu. Za tímto účelem mohou plánovat silnice s více jízdními pruhy, sníženou šířkou, zatáčky, kruhové objezdy, diagonální přechody a zpomalovací hrboly. Takové fyzické překážky nutí řidiče zpomalit.

Mezi další užitečná opatření, která nesouvisejí s projektováním silnic, patří značení mrtvého úhlu vozidel, které je v některých zemích, jako je Francie, povinné. Rovněž pracovní dobu a dobu odpočinku profesionálních řidičů lze regulovat – stejně jako v balíčku EU pro mobilitu –, aby se minimalizovalo riziko dopravních nehod v důsledku přepracování, únavy a snížené pozornosti.

Naše společnost dodržuje všechny místní a mezinárodní předpisy upravující nákladní dopravu. Bezpečnost je organizační prioritou, pokud jde o silniční dodávky.“