Vedení hlavního města plánuje příští rok vydat v investicích nejvíc peněz na dopravu, a to 8,29 miliardy korun. Nejvíc peněz půjde na stavbu metra D, a to přes čtyři miliardy. Další více než miliarda je určena na opravy komunikací. Vyplývá to z návrhu rozpočtu na příští rok, který schválili pražští radní. Celkem plánuje město proinvestovat přes 19,68 miliardy korun. Další peníze Praha dá na investice prostřednictvím svých firem. Návrh rozpočtu musí ještě projednat v prosinci zastupitelé.

Nejvyšší částka v dopravě půjde na výstavbu metra D z Pankráce do Písnice, na kterou je vyčleněno 4,3 miliardy korun. Dopravní podnik (DPP) nyní provádí na Pankráci geologický průzkum a samotná výstavba by měla začít v příštím roce.

Na rekonstrukce a výstavbu tramvajových tratí půjde 180 milionů. Počítá se např. se stavbou trati z Divoké Šárky na Dědinu nebo s prodloužením trati z Modřan na Libuš. Na stavbu vozovny v Hloubětíně půjde 100 milionů a stejná částka je vyčleněna na bezbariérová opatření v metru. Na přípravu výstavby terminálu na Smíchovském nádraží je určeno 70 milionů. Peníze jsou nachystány také na zvýšení preference MHD.

Peníze jsou vyčleněny rovněž na rozvoj automobilové dopravy. Zhruba 1,08 miliardy na výstavbu a opravy komunikací. Na přípravu stavby části městského okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol známého jako Vlasta je v rozpočtu počítáno s 278 miliony. Do parkování či výstavby záchytných parkovišť P+R parkovišť a parkovacích domů počítá město vložit 301 milionů.

Celkem 297 milionů korun je určeno pro rozvoj infrastruktury pro chodce a cyklisty, na bezbariérovost a další projekty zvyšující bezpečnost chodců a cyklistů v ulicích města.

Peníze město bude investovat také prostřednictvím svých firem. Tyto peníze se v rozpočtu města neobjevují v kapitole investic, ale v běžných výdajích. V příštím roce takto město investuje např. prostřednictvím dopravního podniku (DPP) 3,5 miliardy korun, které podnik použije na rekonstrukce a opravy, výstavbu či nákup nových vozidel.

Pražští radní v pondělí schválili návrh rozpočtu, který počítá v příštím roce s příjmy a výdaji zhruba 92,6 miliardy korun, což je meziročně více. Z výdajů tvoří většinu běžné výdaje, a to asi 70, 92 miliardy korun. Nejvíc peněz půjde do dopravy a školství.

 

Zdroj : ČTK