Invoitix

[quote]Evropská komise zahájila 16.srpna celoevropskou veřejnou konzultaci na téma, jak učinit potravinový řetězec spravedlivějším. [/quote]

Některé informace naznačují, že ne všichni účastníci potravinového řetězce odpovídajícím způsobem profitují z přidané hodnoty, a to mimo jiné kvůli rozdílům ve vyjednávací síle mezi menšími, a tedy zranitelnějšími účastníky trhu (např. zemědělci a malými podniky), a ekonomicky silnějšími a vysoce koncentrovanými obchodními podniky.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl:

„Zemědělci jsou v tomto řetězci prvním článkem a bez nich by neexistovaly potraviny, které by bylo možné zpracovávat, prodávat a konzumovat. Nicméně pozorujeme, že právě oni často zůstávají článkem nejslabším. V souladu s dlouhodobým příslibem Komise, že bude stát na straně evropských zemědělců, bychom rádi přijali opatření, která by vyřešila nedostatky v potravinovém řetězci. Obracím se proto na všechny občany EU, zemědělce a ostatní zainteresované strany, aby se s námi prostřednictvím této internetové konzultace podělili o své názory.“

Evropská komise usiluje o shromáždění informací, které by jí pomohly posoudit nutnost a vhodnost přijetí možných opatření na úrovni EU, jejichž cílem by bylo řešit nebo regulovat nekalé obchodní praktiky u zemědělských produktů a potravinářských výrobků.

Komise by rovněž chtěla posoudit úroveň transparentnosti trhu v rámci celého řetězce a možnosti jejího zlepšení. Vzhledem k tomu, že určitá míra hospodářské soutěže je nutná, má konzultace pomoci posoudit, zda je v EU v souvislosti s tržní transparentností nutné zavést některá doplňující opatření.

Dotazník také zjišťuje míru zájmu o spolupráci výrobců a o využívání tzv. ujednání o sdílení hodnoty (konkrétně sdílení tržních bonusů a ztrát vyplývajících z vývoje cen na příslušném trhu), která se již používají v některých odvětvích, např. v odvětví cukru.

Navázání na práci pracovní skupiny pro zemědělské trhy

Konzultace se opírá o práci pracovní skupiny pro zemědělské trhy, kterou komisař Hogan zřídil v lednu 2016. Tato skupina připravila řadu konkrétních návrhů, které mají posílit postavení zemědělců v potravinovém řetězci. Uvedená konzultace na tuto práci navazuje a informace získané jejím prostřednictvím podpoří možnou budoucí práci Komise v této oblasti.

Pro účely konzultace a zpětné vazby bylo rovněž zveřejněno počáteční posouzení dopadů, jež podrobně uvádí řadu možných variant politiky. V případě jakékoli budoucí iniciativy ke zlepšení potravinového řetězce pak bude provedeno ještě úplné posouzení dopadů.

Případné budoucí návrhy Komise také zohlední obecnější snahu o zjednodušení a modernizaci společné zemědělské politiky.

Další informace

Veřejná konzultace k iniciativě na zlepšení potravinového řetězce – bude brzo k dispozici ve všech jazycích EU.

Počáteční   posouzení   dopadů   týkající   se   potravinového   řetězce Podílejte se na tvorbě právních předpisů a evropských veřejných konzultacích.

Jestliže Komise občas uvádí, kolik mrtvých může být v důsledku hladomoru v Africe a stále se ještě platí za nevyužití zdrojů, aby se zvýšily ceny, neměl by někdo vystoupit s požadavkem plného využívání evropské zemědělské půdy i pro potřeby ohrožených smrtí hladem a zaměnit finanční prostředky potravinové pomoci trvanlivými potravinami. Bude to složitější, méně oblíbené u distributorů, ale zbyde vice na skutečnou pomoc.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP