Zdroj: Pixabay.com

[quote]Podle odhadu Eurostatu z 31. ledna míra nezaměstnanosti v eurozóně v prosinci roku 2017 8,7 % v porovnání s listopadem 2017 byla stabilní, proti prosinci 2016 poklesla z 9,7 %. To je i nadále nejnižší sazba zaznamenaná v eurozóně od ledna 2009.[/quote]

Míra nezaměstnanosti v EU28 byla v prosinci 2017 7,3 %, v porovnání s listopadem 2017 byla stabilní a s poklesem oproti 8,2 % v prosinci 2016. Zůstává nejnižší hodnotou v EU28 od října 2008. unie.

Eurostat odhaduje v prosinci roku 201717 561 milionů mužů a žen nezaměstnaných v EU28, z nichž 14,137 milionů v eurozóně. Proti listopadu 2017 se počet nezaměstnaných osob snížil o 165 000 v EU28 a o 134 000 v eurozóně. Ve srovnání s prosincem 2016 se nezaměstnanost snížila
o 2.066 milionů v EU28 a o 1,536 milionu v eurozóně.

Členské státy

Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti v prosinci 2017 v České republice (2,3 %), na Maltě a Německu (3,6%). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Řecku (20,7 % v říjnu 2017) a Španělsku (16,4 %).

Ve srovnání s předchozím rokem míra nezaměstnanosti klesla ve všech členských státech, u nichž jsou údaje časově srovnatelné, s výjimkou Finska, kde zůstala stabilní. Nejvíce poklesla v Řecku (z 23,3 % na 20,7 % v období od října 2016 do října 2017), v Chorvatsku (z 12,5 % na 10,0 %), v Portugalsku (z 10,2 % na 7,8%)a Španělsko (z 18,5 % na 16,4 %).

V prosinci 2017 byla míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 4,1 %, oproti listopadu 2017 stabilní a poklesla z 4,7 % v prosinci 2016.

Nezaměstnanost mladých

V prosinci 2017 bylo v EU28 nezaměstnaných 3 654 milionů mladých lidí (do 25 let), z nichž bylo 2,574 milionů v eurozóně. Ve srovnání s prosincem 2016 se nezaměstnanost mladých lidí v EU28 snížila o 411 000 a v eurozóně o 301 000. V prosinci 2017 činila míra nezaměstnanosti mládeže 16,1 % v EU28 a 17,9 % v eurozóně v porovnání s 18,0 % a 20,3 % v prosinci 2016. V prosinci 2017 byly nejnižší hodnoty v České republice (4,9 %), v Německu (6,6 %) a v Estonsku (6,8 % v listopadu 2017), nejvyšší v Řecku (40,8 % v říjnu 2017), ve Španělsku (36,8 %) a v Itálii (32,2 %).

Metody a definice

Eurostat zpracovává harmonizovanou míru nezaměstnanosti pro jednotlivé členské státy EU, eurozónu a EU. Vychází z definice doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Měření je založeno na harmonizovaném zdroji, průzkumu pracovních sil Evropské unie (LFS).

Na základě definice ILO Eurostat definuje nezaměstnané osoby jako osoby ve věku 15 až 74 let, které:
– jsou bez práce;

– jsou k dispozici pro zahájení práce v průběhu následujících dvou týdnů;

– aktivně hledali zaměstnání v určitém čase během posledních čtyř týdnů.

Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných osob jako procento pracovní síly.

Pracovní síla je celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných. V této tiskové zprávě jsou míry nezaměstnanosti založeny na údajích o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které se týkají osob ve věku 15 až 74 let.

Míra nezaměstnanosti mládeže je počet osob ve věku 15 až 24 let nezaměstnaných jako procento pracovní síly stejného věku. Míra nezaměstnanosti mládeže by se proto neměla interpretovat jako podíl nezaměstnaných na celkové populaci mládeže.

Nejsou-li pro členský stát k dispozici údaje za poslední měsíc, agregáty EU a EA se vypočítají podle nejnovějších údajů dostupných pro daný členský stát.

Poznámky podle zemí

Belgie: Vzhledem k metodickému přerušení údajů o VZPS za 1. čtvrtletí roku 2017 nejsou údaje před obdobím prvního čtvrtletí roku 2017 srovnatelné, a proto nejsou uvedeny.

U Německa, Nizozemska, Rakouska, Finska, Švédska a Islandu: namísto volatilnějších sezónně očištěných údajů se používá trendová složka.

Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Portugalsko, Spojené království a Norsko: namísto čistých měsíčních ukazatelů se používají 3měsíční klouzavé průměry údajů o VŠPS.

Poslední údaje o počtu volných pracovních míst v České republice byly cca 210 tisíc, nezaměstnaných celkem je 125 tisíc. Je vyloučeno, aby se z domácích zdrojů z neaktivních na trhu práce získalo 95 tisíc pracovníků. Ani robotizace rychle nepomůže. Vedle tržní iniciativy by pro několik příštích let podle poválečných tradic bylo nabídnout práci s přeškolováním nebo doškolováním mladistvých z jižních členských států-už také proto, že se výše mezd sbližuje. Podmínka odpracování nákladů by se zřejmě dala prosadit. Další Ukrajinci k těm co jsou u nás by se mohlo Komisí pokládat za oslabení efektů poskytované hospodářské pomoci EU, pomoc v kvalifikaci by obnovilo mezinárodní pověst státu z doby Univerzity 17. listopadu. A samozřejmě zapojit oněch 15 tisíc mladistvých nezaměstnaných.    

DPP