Zdroj: Pixabay.com

[quote]Podle údajů Eurostatu roční inflace v eurozóně byla v prosinci 2017 1,4 %, což představuje pokles z 1,5 % v listopadu. V prosinci 2016 byla míra  1,1 %. Meziroční inflace Evropské unie činila v prosinci 2017 1,7 %, což představuje pokles z 1,8% v listopadu. O rok dříve byla tato míra 1,2 %.[/quote]

Nejnižší roční míry byly zaznamenány na Kypru (-0,4 %), v Irsku a Finsku (0,5 %) a Dánsku (0,8 %). Nejvyšší roční míry zaznamenaly Litva a Estonsko (3,8 %) a Spojené království (3,0 %).

Ve srovnání s listopadem 2017 se roční inflace snížila v dvaceti třech  členských státech, zůstala ve čtyřech státech stabilní a vzrostla v jednom státě.

Největší vliv na růst inflace v eurozóně přinesly paliva pro dopravu (+0,11 %), tabák (+ 0,06 %) a mléko, sýry a vejce (+0,05 %), největší dopad směrem dolů měly telekomunikace (-0,10 %), oděvy a zelenina (-0,05 %)

Metody a definice
Roční míra měří změnu Harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) mezi měsícem a stejným měsícem předchozího roku a měsíční sazba porovnává indexy mezi posledními dvěma měsíci.
Dopad je měřítkem ukazujícím změnu inflace v důsledku zařazení podindexu. Dopad zohledňuje jak váhu, tak i to, zda inflace pro tento podindex je vyšší nebo nižší než míra inflace všech položek.