DPP

Více než 175 světových zemí se v dubnu každoročně připojuje k oslavám Dne Země, jehož cílem je zvýšení povědomí o dopadu klimatických změn a vyzývá k udržitelnější přístupu v životě i podnikání. Společnost RAJA upozorňuje na to, že udržitelnost se dotýká jak životního prostředí, tak společenských problémů.

„Odpovědnost k životnímu prostředí a společnosti je jednou ze základních hodnot, na kterých je společnost RAJA založena,” říká Gabriela Fabianová, country manažerka pro Česko a Slovensko. „Proto se vždy řídíme krédem naší generální ředitelky a zakladatelky skupiny RAJA Daniele Kapel-Marcovici, že naše role není jen v byznysu, ale také sociální a společenská, tu naplňujeme pomocí našich ekologických závazků a řady společenských projektů, na kterých se podílíme,” dodává Fabianová.

Závazky k životnímu prostředí

Hlavní priority ve vývoji společnosti jsou v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany klimatu a životního prostředí. “Balení a životní prostředí jsou pro RAJA strategickými záležitostmi. Aktivně a udržitelně proto přistupujeme ke snižování negativních dopadů na životní prostředí již před 65 let,” říká Fabianová. „Strategie společnosti je proto založena na dlouhodobé snaze o snižování ekologických dopadů obalového průmyslu a uhlíkové stopy společnosti,” dodává.

Toho lze dosáhnout zejména díky podpoře lokálních distributorů a vývoji ekologických alternativ a inovativních přístupů, či šetrnému zacházení s energiemi. Tento přístup podporujeme také nabídkou skartovacích zařízení HSM®: “Velká část našich výrobních prostor jsou vytápěny pomocí zpětného získávání tepla ze samotné výroby. Přibližně 16% naší spotřeby elektrické energie si tak vyrábíme sami prostřednictvím solárního systému a mikro plynových turbín. Mimo pracovní dobu se energie ukládá do zásobníků.”

Skartovače jsou navíc nezbytnou součástí ekologického přístupu. Jsou velmi šikovným pomocníkem při recyklaci papíru a lepenky. Skartovaný materiál lze navíc znovu využít například jako výplň pro další zásilky.

Bez osvěty to nepůjde!

Kromě toho, že se aktivně účastníme ochrany životního prostředí a snažíme se do našeho portfolia zařazovat co nejvíce ekologických alternativ, tak se dlouhodobě podílíme především na šíření osvěty a dobrého know-how v oblasti udržitelnosti a obalových materiálů. Věříme, že právě osvěta je v této oblasti zásadní a může mít ve výsledku velký dopad, a to i proto že mezi naše klienty patří velké společnosti a e-shopy.  Je důležité těmto firmám ukazovat ekologičtější cesty, které nemusí nutně znamenat snížení kvality a radikální zvýšení nákladů,” vysvětluje Fabianová z RAJA.

Obalový průmysl je bohužel stále úzce spojen s velkým množstvím odpadu, to je ale možné redukovat prosazením oběhového hospodářství a snahou o snížení množství obalového materiálu.

S cílem prosazovat a šířit osvědčené postupy v oblasti ekologických obalů vytvořili experti na balení a obalové materiály v RAJA 5 zásad pro snížení množství odpadu a obalů způsobem šetrnějším k životnímu prostředí: redukce, opakované využití, nahrazení, obnova, recyklace.

 

Zdroj  :RAJA