Invoitix

[quote]Nová federální vláda stojí před mamutím úkolem: Železniční nákladní doprava má dosáhnout podílu 25 % v modálním rozdělení do roku 2030, spolkové ministerstvo dopravy dokonce považuje 30 % za možné. K tomu jsou nutné obrovské investice mimo jiné do nových tratí a 740 metrů předjížděcích kolejí, lokomotiv, vagonů, elektrifikace a vleček do firemních lokalit a průmyslových areálů. Před volbami do Spolkového sněmu a po něm vystoupila sdružení, vědci a politici a odhadli investiční potřeby na 32 až 100 miliard eur, aby se železnice reformovaly. Odborníci se shodují, že financování železnic je složité a matoucí a že reforma je velmi potřebná.[/quote]

Ve federálním rozpočtu na rok 2021 je téměř 10 miliard EUR vyčleněno například na novou výstavbu a rozšíření, údržbu, opatření proti hluku, digitalizaci nebo dotace na jednovozovou dopravu. Pokud sečtete všechny kapitoly, existuje více než 30 titulů pro železniční nákladní a osobní dopravu. Budoucí federální vláda proto bude mít co dělat, aby rozluštila síť investic, grantů a dotací. Kolik peněz přesně je potřeba a zda je k dispozici tolik finančních prostředků s ohledem na vysoký dluh a důsledky koronakrize, není jasné.

Švýcarský fond železniční infrastruktury, který financuje provoz, zachování nebo expanzi, je považován za model. Německé dopravní fórum po takovém fondu volá již dlouhou dobu. Dokument poradenské společnosti Infras jménem sítě evropských železnic (NEE) ukazuje výhody: kontinuitu a předvídatelnost investic po delší dobu, transparentnost systému financování, menší složitost a lepší správu. Podle znaleckého posudku se vyhýbá falešným pobídkám. FDP není proti. Železniční expert Torsten Herbst se již jasně vyjádřil ve prospěch společnosti železniční infrastruktury a fondu infrastruktury. „Nejdůležitější je, že máte předvídatelnost a že objem investic zůstává dlouhodobě vysoký,“ říká (pro DVZ). Železniční projekty jsou koncipovány po mnoho let, fond by je finančně zajistil. Výhodou by také bylo spojit všechny rozpočtové tituly, granty a dotace. Detlef Müller, železniční expert SPD, naopak preferuje, aby se finanční prostředky ve federálním rozpočtu zobrazovaly a varuje před stínovými rozpočty.

Kromě větší transparentnosti by i mnozí další odborníci na dopravu rádi viděli, aby byly finanční prostředky přerozděleny v rozpočtu. Pro-Rail Alliance je pro vložení příjmů z mýtného pro nákladní vozidla nejen do silnice, jak stanoví federální zákon o dálničním mýtném, ale také do železnic. Odborník na zelené železnice Matthias Gastel dokonce navrhuje využít pro železnice pracovníky společnosti Autobahn GmbH. Odborník FDP na železnice Torsten Herbst si nemyslí, že má smysl cyklus financování silnic rušit. Fond nepřináší žádné výhody a politici se navíc zavázali k železnici. Koneckonců platí krédo „Zachování před novou výstavbou“ a „Více finančních prostředků pro železnice“. Federální rozpočet na rok 2022 je přinejmenším začátkem. Pro příští rok se plánují investice do železniční dopravy ve výši 9,3 miliardy EUR, což je o něco méně než v roce 2021, na silnici ve výši 8,4 miliardy EUR. Torsten Herbst zdůrazňuje, že se jedná pouze o předběžná čísla a očekává, že rozpočet bude znovu projednán.

Na stole bude také téma reformy Deutsche Bahn. Strany se neshodnou. FDP chce oddělit provoz a síť, SPD se drží integrované skupiny, ale podle Müllera chce zjistit, kde jsou kompromisní linie. S ohledem na špatné obchodní výsledky DB Cargo říká: „Současná struktura DB není obhajitelná.“ V plánování je také velká potřeba reformovat. „Je to bitva o hlavy,“ uvedl Torsten Herbst, protože stávající finanční prostředky nemohly být použity kvůli nedostatku personálu. Přestože existuje balíček, který urychluje plánování, nefunguje tak rychle. Železniční expert SPD Detlef Müller proto doufá v legislativu pro podporu obnovy v roce 2021 po povodňové katastrofě. Infrastruktura bude přestavěna, i kdyby silnice nebo trať nebyla postavena přesně na stejném místě a ve skutečnosti bude vyžadován postup schvalování plánování.

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP