[quote]Týden před Velikonocemi jsme se rozhodli v rámci nové komunikační platformy Reliant BroadCAST zaměřit na to, co vlastně přinesl našim a evropským firmám Brexit, který patřil v loňském roce vedle pandemie koronaviru k nejsledovanějším evropským tématům.[/quote]

Do jaké míry nabídla odluka Velké Británie od EU nové příležitosti a nakolik zkomplikovala fungování lety prověřených algoritmů. Pro většinu z nás samotný fakt, že jde o změnu zaběhnutých zvyklostí, představuje jistou dávku diskomfortu a vzbuzuje vážné obavy. Obecně nemáme změny rádi. Jaký vlastně Brexit tedy skutečně byl?

 

Odpověď na tuto a celou řadu dalších otázek jsme hledali v rozhovoru pro Reliant BroadCAST s Petrem Škapou, vedoucím metodiky celního řízení společnosti PST CLC a plk. Lubomírem Doskočilem z Generálního ředitelství cel ČR.

Rozhovor přinesl shodu obou odborníků na tom, že z procesního pohledu jde i přes zmatky, které odchod Velké Británie z EU do poslední chvíle provázely, o standardní řešení vycházející z existující praxe, pro které je možné využít lety prověřenou metodiku obchodního styku s tzv. třetími zeměmi. Problémy vznikají spíše v důsledku nedostatku zkušeností firem obchodujících s partnery ve Velké Británii s postupy platnými pro mimounijní styk.

Celou diskusi s oběma odborníky naleznete v moderovaném video rozhovoru.

Zdroj  :Reliant

DPP