ŠKODA DAY ROADSHOW, 22.9.2020 na Technické univerzitě VŠB v Ostravě.

[quote]ŠKODA AUTO včera  na Univerzitě Pardubice zahájila roadshow ŠKODA iV DAY,
jejímž cílem je přiblížit studentům univerzit novinky z oblasti elektromobility. Akce trvá do konce října a
celkem navštíví devět českých vysokých škol, zaměřených především na technické vzdělávání.[/quote]

Její součástí jsou přednášky a diskuze s odborníky, kteří zájemce seznámí s širokou paletou elektrických vozidel
s označením iV, a to jak elektromobilů, tak plug-in hybridů. Studenti si mohou vystavené automobily za
asistence expertů dopodrobna prohlédnout a k dispozici mají rovněž klíčové součásti elektrických vozidel,
jako je trakční akumulátor, elektromotor nebo systém nabíjení. ŠKODA AUTO řadí podporu technického
vzdělávání mezi priority své společenské odpovědnosti, a to na všech úrovních: od předškolní a základní přes
středoškolskou a odbornou až po univerzitní.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů říká: „Spolupráce
společnosti ŠKODA AUTO s vysokými školami má dlouhou tradici. Automobilový průmysl nyní prochází zásadní
transformací. Kvalitní technické vzdělání a podporu talentů tedy považuji za klíčové pro budoucnost naší společnosti.“
Dříve probíhaly dny otevřených dveří přímo v automobilce. Ve snaze být studentům nablízku začala společnost
ŠKODA AUTO pořádat roadshow, která umožňuje navázat těsnější kontakt mezi experty a akademickým prostředím a
oslovit více mladých talentů z různých technických oborů se zaměřením na elektrotechniku, IT a kyberbezpečnost a
automobilový průmysl.

Roadshow ŠKODA iV DAY se zaměřením na elektrické automobily iV navštíví během pěti týdnů celou republiku.
Z univerzity v Pardubicích zamíří vozy a jejich odborný doprovod mezi studenty v Liberci a Praze a přes Ostravu, Brno
a Hradec Králové vzdělávací akci zakončí návštěva na vysoké škole v Plzni. Cílem je umožnit vysokoškolákům
z technických oborů poznat novinky v dynamicky se rozvíjející oblasti elektromobility.

Akci provázejí přednášky a diskuze s experty z technického vývoje, výroby, logistiky a IT automobilky ŠKODA AUTO,
kteří zájemcům představí kompletní nabídku elektrifikovaných vozidel s označením iV – od čistě elektrického SUV
ENYAQ iV až po plug-in hybridní varianty SUPERB iV, OCTAVIA iV a OCTAVIA iV RS.

Vedle automobilů se studenti mohou blíže seznámit taktéž s hlavními komponenty elektrických automobilů, které tvoří
trakční akumulátor, elektromotor a nabíjecí soustava. V oboru elektrotechniky je nyní velká poptávka po mladých
expertech a podle zkušeností z akademického prostředí je nezbytné tuto oblast co nejvíce podpořit. ŠKODA AUTO
proto již na začátku letošního roku spustila pro absolventy vysokých škol tzv. Tech Trainee program, který má za cíl
vyhledat talentované uchazeče především pro oblasti elektromobility a digitalizace a během roční přípravy seznámí
mladé adepty s nezbytnými základy pro žádané a specializované profese.