Invoitix

[quote] Čeští lodníci pracující v Nizozemsku, kteří musí podle mezistátní smlouvy zdaňovat své příjmy v tuzemsku, by je od příštího roku mohli zdaňovat jako hrubou mzdu navýšenou o tamní pojistné, a nikoli o tuzemské pojistné odvedené zaměstnavatelem. Počítá s tím daňová novela poslance Jaroslava Foldyny, kterou dnes schválila Sněmovna. Přijala ji ale v pozměněné podobě podle doporučení rozpočtového výboru.[/quote]

Foldyna původně navrhl, aby se příjmy ze zaměstnání v zahraničí zdaňovaly jen jako hrubá mzda, nikoli jako superhrubá mzda. Schválená podoba novely počítá s tím, že hrubá mzda by se pro stanovení základu daně z příjmů navyšovala asi o 18,5 procenta, zatímco superhrubá mzda, tedy hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojistné, představuje navýšení o 34 procent. Předloha se týká těch zaměstnanců, za které platí povinné pojištění zaměstnavatel v jiné členské zemi EU nebo ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor.

,,Samozřejmě to není stoprocentně to, co jsme chtěli. Nicméně v politice člověk musí hledat kompromisy, aby našel nějaký výsledek,“ řekl Foldyna.

Schválené nižší odvody však označil za významnou položku.

Současný daňový zákon stanoví, že u příjmů poplatníků ze zaměstnání v zahraničí jsou základem daně tyto příjmy, ale navýšené o částku odpovídající pojistnému na zdravotní a sociální pojištění placenému zaměstnavatelem. Od tohoto zákona pak můžou poplatníci v různé míře stanovené zákonem odečíst daň zaplacenou v zahraničí.

Podle dřívějších informací z tisku se problém týká zhruba 500 lodníků. Čeští lodníci pracující v Nizozemsku musejí v Česku doplácet dlužné daně z příjmů několik let zpětně, což řadě z nich působí finanční potíže. Podle dohody s Nizozemskem musí odvádět daně v ČR, v minulosti ale odváděli daně v Nizozemsku a česká finanční správa je po nich nyní vymáhá. Situace už se několikrát řešila v rozpočtovém výboru i v minulém volebním období.

Vláda s Foldynovým návrhem vyslovila nesouhlas. Ministryně financí Alena Schillerová ho již dříve označila za nesystémový, protože ruší superhrubou mzdu pro okrajovou část příjmů pocházejících ze zahraničí, ale všem ostatním zaměstnancům ji ponechává.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP