[quote]Podle sdělení Komise z 12. ledna budou evropští spotřebitelé moci využít plných výhod placení online zboží a služeb díky novým pravidlům, pro které budou elektronické platby levnější, snadnější a bezpečnější.
Revidovaná směrnice o platebních službách (PSD2), která se bude uplatňovat od 13. ledna 2018, má za cíl modernizovat evropské platební služby ve prospěch jak spotřebitelů, tak podniků, aby udržely krok s tímto rychle se vyvíjejícím trhem.[/quote]

Valdis Dombrovskis, místopředseda Komise odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a Unie kapitálových trhů uvedl.

,,Tato legislativa je dalším krokem směrem k jednotnému digitálnímu trhu v EU a bude podporovat vývoj inovativních plateb na internetu a mobilní telefony, což bude přínosné pro ekonomiku a růst. S tím, že se stává platným PSD2, zakazujeme příplatky za spotřebitelský debet a kreditní kartu což by spotřebitelům v EU mohlo ušetřit více než 550 milionů EUR ročně. Spotřebitelé budou také lépe chráněni při provádění plateb. „

Nová pravidla budou:

zakazovat přirážku, což jsou dodatečné poplatky za platby se spotřebitelskými nebo debetními kartami v obchodech nebo online;

– otevřou trh plateb EU společnostem, které nabízejí platební služby, na základě získaného přístupu k informacím o platebním účtu;

– zavedou přísné bezpečnostní požadavky na elektronické platby a na ochranu finančních údajů spotřebitelů;
– posílí práva spotřebitelů v mnoha oblastech. Mezi ně patří snížení odpovědnosti za nepovolené platby a zavedení bezpodmínečné („žádné otázky“) náhrady za inkaso v eurech.

Tato pravidla budou platná od 13. ledna 2018 prostřednictvím ustanovení, která členské státy zavedly ve svých vnitrostátních právních předpisech v souladu s právními předpisy EU. Komise vyzývá členské státy, které směrnici dosud neprovedly, aby tak učinily naléhavě.

Souvislosti

Revidovaná směrnice o platebních službách (PSD2, směrnice 2015/2366 / EU), navržená Evropskou komisí v červenci 2013 a schválená spoluzákonodárci v roce 2015, je nejnovější ze série právních předpisů přijatých Evropskou unií s cílem zajistit moderních, účinných a levných platebních služeb a zvýšit ochranu evropských spotřebitelů a podniků.

Zahrnuje a ruší směrnici 2007/64 / ES (směrnice o platebních službách nebo PSD1), která poskytla právní základ pro vytvoření jednotného trhu platebních služeb pro celou EU. Revidovaná směrnice přizpůsobuje pravidla tak, aby zohledňovala nově vznikající a inovační platební služby, včetně internetových a mobilních plateb, a současně zajišťovala bezpečnější prostředí pro spotřebitele.
Další informace o PSD 2 (Payment services Directive).