Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropská komise oznámila, že poskytne dodatečné finanční prostředky ve výši 169 milionů EUR na propagaci zemědělských produktů EU na celém světě – o 27 milionů EUR více než v 2017. Zveřejnila 12.1. výzvy k předkládání návrhů pro programy na podporu evropských zemědělských produktů po celém světě i v rámci EU. Celkem je na spolufinancování programu k dispozici 169 milionů EUR, přičemž v roce 2017 to bylo 142 milionů EUR. Programy mohou zahrnovat širokou škálu témat od obecných kampaní týkajících se zdravého stravování až po určitá odvětví trhu.[/quote]

Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, uvedl:

„Evropská unie je největším světovým obchodníkem se zemědělsko-potravinářskými produkty a nejlepší adresou na světě v oblasti vysoce kvalitních potravin. Na několika mimoevropských obchodních misích jsem měl příležitost pozorovat na vlastní oči, jaký zájem mají spotřebitelé a podniky po celém světě o zemědělsko-potravinářské produkty EU. Vítám tyto nové propagační programy, které v minulosti úspěšně otevřely dveře novým žadatelům a zviditelnily nás po celém světě. V loňském roce překročily nabídky u propagačních programů na podporu zemědělsko-potravinářské oblasti dostupný rozpočet téměř desetinásobně. Pokud jste tedy způsobilou organizací, je nejvyšší čas podat žádost / přihlásit se.“

Dvě třetiny dostupných finančních prostředků je vyčleněno na podporu potravinových výrobků EU ve třetích zemích, zejména v zemích, u nichž existuje velký potenciál pro zvýšení vývozu zemědělsko-potravinářských produktů z EU, například v Kanadě, Japonsku, Číně, Mexiku a Kolumbii. U programů v rámci EU se důraz klade na informování spotřebitelů o různých režimech jakosti a označeních EU, jako jsou zeměpisná označení nebo ekologické produkty. Odvětvové financování bude směřovat do programů, které podporují udržitelný chov včetně programů pro chov ovcí a koz. Bylo rovněž vyčleněno financování na kampaně určené na podporu zdravého stravování a konzumace ovoce a zeleniny.

Kdo se může přihlásit?

Způsobilá k podání žádosti o financování v rámci zveřejněné výzvy z 12. ledna k předkládání návrhů je široká škála organizací, např. obchodní organizace, organizace producentů a zemědělsko-potravinářské subjekty odpovědné za propagační činnosti. Tzv. „jednoduché“ programy mohou být předloženy jednou nebo více organizacemi ze stejné země EU; složené programy mohou být předloženy alespoň dvěma navrhujícími organizacemi z alespoň dvou členských států nebo jednou či několika evropskými organizacemi. Výsledné kampaně obvykle probíhají po další tři roky.

Návrhy by měly být předloženy do 12. dubna 2018 prostřednictvím zvláštního portálu. Komise následně návrhy posoudí a na podzim oznámí příjemce.

CHAFEA, Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, poskytuje řadu nástrojů, jež mají žadatelům pomoci úspěšně předložit návrhy. Další informace budou k dispozici během řady informačních dní, které se budou konat v celé EU. První informační den se bude konat dne 31. ledna v Bruselu a bude otevřen všem potenciálním příjemcům, reklamním agenturám a vnitrostátním orgánům.

Další informace

Více informací o politice EU, pokud jde o propagaci zemědělských produktům má propagační  politika s výsledky výzvy k předkládání návrhů z roku 2017 (jednoduché  programy)