[quote]Evropská komise dne 7.9. oznámila, že úřady a organizace, které mají v členských státech EU na starosti ochranu spotřebitele, a Evropská komise generálnímu řediteli Volkswagenu zaslaly společný dopis, ve kterém automobilový koncern vyzývají, aby urychleně zajistil opravu všech vozů, kterých se dotýká emisní skandál zvaný „dieselgate“.[/quote]

Jde o součást koordinované akce úřadů na ochranu spotřebitele v EU, jejímž cílem je donutit Volkswagen, aby v situaci nastalé po emisním skandálu respektoval spotřebitelské právo a jednal proaktivně vůči dotčeným spotřebitelům. Spotřebitelské úřady v celé EU totiž stále dostávají informace o tom, že mnoho z dotčených vozů dosud nebylo opraveno.

Po jednáních s komisařkou Jourovou v roce 2016 se přitom Volkswagen zavázal, že všechny dotčené vozy budou opraveny do podzimu 2017. Spotřebitelské úřady členských států EU pod vedením nizozemského Úřadu pro spotřebitele a trhy (ACM) tak 7.9. Volkswagen vyzvaly, aby do jednoho měsíce potvrdil, zda tento plán dodrží. Požadují naprostou transparentnost tohoto procesu, včetně detailního popisu toho, čeho již bylo dosaženo, i úkolů, které zbývají dokončit. V návaznosti na požadavek Komise, aby všechny dotčené automobily Volkswagenu byly uvedeny v plný soulad s pravidly pro schvalování typu, by měl Volkswagen také zaručit, že vyřeší jakékoli případné problémy vzniklé po opravě.

Komisařka Jourová k tomu uvedla:

„Jsem opravdu ráda, že úřady na ochranu spotřebitele – jakožto instituce vymáhající uplatňování práva EU – spojily své síly proti Volkswagenu a naléhají na něj, aby respektoval naše požadavky. Společným postupem mohou spotřebitelské organizace přispět k dodržování spotřebitelského práva EU všude v Unii. U celoevropských problémů to platí dvojnásob, jak krásně dokazuje případ Volkswagenu, který postihl více než osm milionů spotřebitelů v mnoha členských státech. S dnešním společným postojem si spotřebitelé v EU mohou být jisti, že jak úřady na ochranu spotřebitele v členských státech, tak Evropská komise jsou na jejich straně a že nepřijmeme žádná polovičatá řešení.“

Úřady na ochranu spotřebitele po Volkswagenu požadují, aby se mimo jiné vyjádřil k těmto bodům:

Transparentnost a komunikace: Volkswagen by měl spotřebitele jednotlivě a co nejdříve informovat o opravě a měl by jim poskytnout dostatek informací, aby se mohli informovaně rozhodnout. V souladu se směrnicí o nekalých obchodních praktikách by se mělo jednat o tyto informace:

 • přesné a jasné důvody, proč musí být automobil opraven;
 • co oprava zahrnuje;
 • co musí spotřebitel udělat pro to, aby mu bylo auto opraveno;
 • co se může stát nebo co se stane, pokud si spotřebitel auto opravit nenechá;
 • ve kterých členských státech a ke kterému datu přestanou být neopravená auta způsobilá k
  • Informace pro majitele ojetých vozidel a spotřebitele, kteří vozidlo nekoupili v prodejně Volkswagenu: Volkswagen by se měl co nejvíce vynasnažit, aby informoval také ty majitele vozů Volkswagen, kteří si je koupili jinde než u autorizovaného prodejce nebo kteří navštěvují neautorizovaný servis (např. s ojetými vozy nebo vozy koupenými přímo od dovozců).
  • Opatření na podporu důvěry: Úřady na ochranu spotřebitele přivítaly opatření na podporu důvěry zavedené skupinou Volkswagen, které spotřebitelům dává jistotu opravy automobilu, a vyzvaly automobilový koncern, aby o tomto opatření aktivně informoval všechny dotčené spotřebitele, aby opatření neomezoval jen na některé součásti vozidla ani časově a aby je prezentoval jako právně závazné ujištění, že celková výkonnost vozidel bude po opravě zachována.
  • Podpora prodejcům vozů v rámci programu oprav: Odpovědnost za shodu automobilu s typem sice leží na výrobci, avšak podle směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách je za jakoukoli vadu ve chvíli dodávky zboží odpovědný Úřady na ochranu spotřebitele proto

Volkswagen žádají, aby veškerým možným způsobem prodejcům automobilů jejich práci usnadnil.

 • Prodloužení programu oprav: Spotřebitelské úřady EU Volkswagen žádají, aby potvrdil časový rámec, ve kterém budou všechny dotčené automobily opraveny. Pokud by měl program oprav trvat déle než do podzimu 2017, měla by se automobilka zavázat, že období pro uplatnění bezplatné opravy softwaru prodlouží na tak dlouho, jak bude potřeba, aby vyhověla povinnosti zajistit soulad všech automobilů se spotřebitelským právem

Další kroky

Úřady na ochranu spotřebitele Volkswagen žádají, aby na jejich žádost odpověděl do jednoho měsíce a aby se zapojil do dialogu na evropské úrovni. Pokud Volkswagen na tento společný postoj nezareaguje nebo pokud se nepodaří dospět k dohodě, rozhodnou o dalších krocích jednotlivé členské státy. Úřady budou jednat přiměřeně svým místním podmínkám a bude-li to nutné, přijmou opatření nezbytná k vymáhání práva.

Souvislosti

Nařízením EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele vznikla celoevropská síť pro vymáhání spotřebitelských práv, která propojuje úřady na ochranu spotřebitele v jednotlivých členských státech. Díky tomuto rámci se může v případě přeshraničního porušení pravidel ochrany spotřebitelů obrátit vnitrostátní orgán jednoho státu EU na svůj protějšek v jiném státě EU a požádat jej, aby zasáhl.

Spolupráce platí pro spotřebitelská pravidla týkající se různých oblastí, například směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o právech spotřebitelů nebo směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách.

V rámci spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele úřady pravidelně vyhodnocují otázky, které jsou z pohledu ochrany spotřebitele na jednotném trhu věcí společného zájmu, a koordinují svoji činnost v oblasti dozoru nad trhem a případná opatření k vymáhání práva. Výměnu informací mezi úřady a jejich koordinaci má na starosti.