[quote]Stát zřejmě získá přehled o dodržování pracovní doby a doby odpočinku strojvedoucích na dráze. Umožní mu to novela drážního zákona, kterou dnes beze změny schválil Senát. Musí ji ještě podepsat prezident. Jde o jeden z posledních zákonů, který schválila Sněmovna těsně před volbami. Pokud by ho Senát zamítl nebo vrátil, návrh by skončil svoji legislativní pouť, protože minulé volební období Sněmovny již skončilo.[/quote]

Náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva řekl již dříve senátorům z hospodářského výboru, že ministerstvo dnes nemá relevantní informace o tom, jak strojvedoucí dodržují pracovní dobu a odpočinek. V odborné sféře se podle něj říká, že strojvedoucí jsou přetížení, ale ministerstvo nemá nástroj, jak to zjistit. Úřady budou moci pomocí monitoringu licencí strojvedoucích jednoznačně zjistit, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny u jednoho dopravce v době odpočinku například pro jiného dopravce.

Dopravci na celostátních i místních dráhách budou mít povinnost oznamovat provozovateli dráhy údaje o tom, že strojvedoucí zahájil jízdu, i to, že ji ukončil. Budou muset oznámit mimo jiné číslo licence strojvůdce i evropské číslo drážního vozidla. Provozovatel tyto údaje pak poskytne Drážnímu úřadu. To má umožnit účinnější kontrolu dodržování pravidel upravujících délku směny a dobu řízení drážního vozidla v mezinárodní dopravě, uvádí ministerstvo dopravy.

Tato nová povinnost má také pomoci získat údaje, které mají sloužit k posouzení toho, zda má vláda upravit zvláštním nařízením regulaci doby řízení drážního vozidla. Dosavadní obecná právní úprava v nařízení z roku 2006 umožňuje podle ministerstva strojvedoucím řídit drážní vozidla po dobu delší, než jim tato úprava dovoluje.

Projednávaná novela zavádí předpisy takzvaného technického pilíře čtvrtého železničního balíčku. Tento balíček vyjednaný v letech 2013 až 2016 má za cíl v obecné rovině revitalizovat železniční sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s jinými druhy dopravy. Novela v souladu s evropskou směrnicí také mění pravidla pro povolování a prodej železničních vozidel. Nově jim bude úřad místo průkazu způsobilosti vydávat povolení pro uvedení na trh. Pokud bude chtít žadatel s tímto železničních vozidlem jezdit pouze po území ČR, obrátí se na tuzemský drážní úřad. Pokud ho bude chtít využívat i na území jiných členských států, bude muset získat povolení od Agentury EU pro železnice.

Zákon přináší například zásady pro vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo dopravce na dráze, stanoví i pravidla údržby drážních vozidel osobou splňující stanovené požadavky a stanoví se i požadavek na školení zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce, popsal vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Novela také upravuje provozování historických železničních vozidel. Bude to takové vozidlo, jehož výroba skončila před víc než 40 lety. Novela stanoví, že historické železniční vozidlo bude smět být provozováno výlučně k uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb.

 

Zdroj : ČTK