[quote]Výrobce komponent do automobilů, společnost Bosal, splňuje požadavky traceability od zákazníka Volkswagen. K tomu bylo zapotřebí zavedení systému DCIxMES od firmy Aimtec v závodě v Brandýse nad Labem. Součástí dodávky softwaru byly skenery pro čtení speciálních typů čárových kódů DPM (Direct Part Marking). Systém sbírá data přímo ze strojů přes OPC servery nebo I/O převodníky. Od března 2017 je v provozu první linka pro Volkswagen. Do budoucna je plánováno rozšíření pro automobilku Volvo a další odběratele.[/quote]

Klíčová traceabilita

V Brandýse nad Labem vyrábí společnost Bosal výfukové systémy pro přední výrobce automobilů. Automobilka Volkswagen vyžadovala zajištění a prokázání traceability dodávaných produktů. Od března 2017 pro ni Bosal provozuje výrobní linku s pilotním projektem, který využívá systému DCIxMES od firmy Aimtec. Od té doby společnost Bosal zavedla hlídání traceability pro další čtyři finální linky, jednu box linku a na několika předmontážích. Další linky pro VW zákazníka jsou rozpracovány a budou brzy v provozu. DCIxMES bude nasazen i na linkách pro další zákazníky Volvo, Opel, Suzuki a další. MES systém sleduje sériová čísla jednotlivých komponent, která obsahují informace o tom, kdo a kdy části výfukového systému svařoval a následně provedl tlakové zkoušky. Těch je přitom několik. Zpravidla se provádějí po každém sváření. Stroje automaticky vyhodnocují, jestli je nebo není únik vzduchu ve vymezené toleranci. Pokud únik přesáhne určené meze, je automaticky systémem zablokován a označen jako NOK kus. Kontrolor kvality výrobek posoudí, a buď jej uvolní, nebo vybere typ vady.

Systém zabraňuje chybám při výrobních operacích

Zákazník Volkswagen definuje technologické parametry výroby konkrétního výfukového systému, které jsou následně součástí technologického postupu. Ten je zaevidován v MES systému. DCIxMES kontroluje, jestli konkrétní výfukový systém prochází správnými výrobními operacemi a v daném pořadí. V případě chyby je stav okamžitě nahlášen a komponenta nemůže dále pokračovat na další výrobní operaci. Systém výrobek zablokuje. Následuje opět posouzení specialisty kvality.

Skenování DPM kódů

Výfukové systémy jsou označeny 2D kódy, které jsou vyznačeny perforováním do plechu metodou DPM (Direct Part Marking). Kód obsahuje sériová čísla výrobků a umožňuje sledovat celý jejich životní cyklus. Je skenován pomocí mobilních terminálů umožňujících čtení DPM kódů Zebra DS3578. Aimtec čtečky dodal společně se systémem.

Připojení na stroje pomocí OPC serveru nebo I/O převodníků

Aby mohly být procesy výroby řízeny, musí být DCIx připojen na stroje. To je provedeno dvojím způsobem. Pro stroje s PLC automaty jde o připojení přes OPC server. Zejména starší typy strojů jsou připojeny přes I/O převodníkové rozhraní. DCIxMES tak sbírá data, která jsou připravena pro reporty OEE/Traceability, přímo ze strojů.

BOSAL ČR, spol. s r. o.

Do portfolia výrobků globálního výrobce automobilových a průmyslových komponent patří systémy kontroly emisí, tažná zařízení, střešní nosiče, větrné deflektory, systémy přeměny energie, zvedáky a sady nástrojů. Bosal je nizozemská společnost se sídlem v Belgii. V roce 2015 dosáhla obratu 690 milionů eur. Má přes 4 700 zaměstnanců napříč 29 výrobními závody a 18 distribučními centry. V Brandýse nad Labem vyrábí výfukové systémy pro světové automobilky.

 

Zdroj: Aimtec

DPP