[quote]Podle odhadů Eurostatu z 11.1. sezónně očištěný běžný účet platební bilance EU28 zaznamenal ve třetím čtvrtletí roku 2017 přebytek ve výši 69,4 miliardy EUR (1,8 % HDP), proti přebytku 47,5 miliardy EUR (1,2 % HDP) ve druhém čtvrtletí roku 2007 2017 a přebytku 44,8 miliardy EUR (1,2 % HDP) ve třetím čtvrtletí roku 2016.[/quote]

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2017 se na základě sezónně očištěných údajů zvýšil přebytek účtu zboží (+ 43,1 mld. EUR oproti + 34,1 mld. EUR), stejně jako přebytek účtu služeb (+ 46,5 mld. EUR oproti + 40,1 mld. EUR). Deficit účtu primárního důchodu se změnil v přebytek (+ 2,0 mld. EUR oproti -2,6 mld. EUR). Schodek účtu sekundárního důchodu poklesl (- 22,1 mld. EUR oproti – 24,2 mld. EUR), deficit kapitálového účtu také (- 6,4 mld. EUR oproti – 13,4 mld. EUR).

Hlavní partneři

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 zaznamenaly v EU28 zahraniční přebytky běžného účtu s USA (+ 46,3 mld. EUR), Švýcarskem (+ 18,2 mld. EUR), Brazílií (+ 8,3 mld. EUR), Kanadou (+ 6,6 miliardy EUR), Hongkongem (+ 6,0 miliardy EUR) a offshore finančních centrech (+ 2,8 miliardy EUR). Deficit zaznamenaly Čína (- 28,6 miliardy eur), Japonsko (- 2,8 miliardy eur) a Rusko (- 1,5 miliardy eur), zatímco Indie měla vyrovnanou bilanci.

Finanční účet

Na základě sezónně očištěných údajů klesly přímá investiční aktiva EU28 ve třetím čtvrtletí roku 2017 o 87,6 mld. EUR, stejně jako pasíva přímých investic o 160,8 mld. EUR. V důsledku toho byla EU28 čistým investorem přímých investic ve třetím čtvrtletí roku 2017 73,2 miliardy EUR. Portfoliové investice zaznamenaly čistý odliv ve výši 110,9 mld. EUR a u ostatních investic došlo k čistému odlivu ve výši 2,3 mld. EUR.

 

 

Běžný účet členských států (včetně toků uvnitř EU)

Pokud jde o celkový zůstatek běžného účtu v rámci EU a mimo EU v 28 členských státech EU, na základě dostupných údajů, které nejsou sezónně očištěny, bylo ve třetím čtvrtletí roku 2017 v bilanci dvacet zaznamenaných přebytků, šest schodků a dva byly vyrovnané. Nejvyšší přebytky byly v Německu (+ 62,8 mld. EUR), v Nizozemsku (+ 18,1 mld. EUR), v Itálii (+ 16,4 mld. EUR) a v Irsku (+ 14,5 EUR), největší schodky byly v Rumunsku (- 1,5 miliardy EUR) a České republice (- 1,4 miliardy EUR).

Metody a definice

Běžný účet zahrnuje veškeré transakce, které se vyskytují mezi rezidentskými a nerezidentskými subjekty, a týká se mezinárodního obchodu se zbožím a službami, jakož i primárního a sekundárního důchodu. Kapitálový účet zahrnuje kapitálové transfery a nabývání a nakládání s neprodukovanými nefinančními aktivy. Finanční účet zaznamenává transakce, které zahrnují finanční aktiva a závazky, a uskutečňuje se mezi rezidenty a nerezidenty a dále se dělí na přímé investice, portfoliové investice, ostatní investice, finanční deriváty a opce na akcie zaměstnanců a rezervní aktiva. Další podrobnosti o použitých statistických pojmech a definicích naleznete na internetových stránkách Eurostatu.

V souladu s dohodnutým rozdělením odpovědnosti je Evropská centrální banka (ECB) odpovědná za sestavování a šíření měnové a čtvrtletní platební bilance a čtvrtletní statistiky zahraniční investiční pozice pro eurozónu, zatímco Evropská komise (Eurostat) se zaměřuje na měsíční, čtvrtletní a roční agregáty EU. Agregáty pro eurozónu a EU jsou sestavovány na základě transakcí členských států s rezidenty zemí mimo eurozónu a Evropské unie.

DPP