Zdroj: pixabay.com

[quote]Evropská komise předfinancuje sedm pilotních projektů, které nabízejí dlouhodobý učňovský pobyt v zahraničí.[/quote]

Marianne Thyssen, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, pracovní dovednosti a mobilitu práce, uvedla: „Důkazy prokázaly, že dlouhodobé zkušenosti s mobilitou zlepšují sociální, pracovní a jazykové dovednosti mnohem víc než krátkodobé pobyty v zahraničí. účastnící se celoročních programů, jako je program Erasmus, převážná většina studentů odborného vzdělávání a výcviku má tendenci odejít do zahraničí na poměrně krátkou dobu. Proto vytváříme více dlouhodobých příležitostí, které nakonec zvýší své šance na práci Díky těmto pilotním projektům a naší nové iniciativě Erasmus Pro očekáváme do roku 2020 mobilizaci až 50 000 příležitostí dlouhodobé mobility studentů OVP. „

Již dnes mohou studenti a absolventi z 650 000 odborníků v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy využívat prostředků z programu Erasmus + na podporu svých zkušeností s mobilitou ve věku od 2 týdnů do 12 měsíců v zahraničí. Navzdory výhodám z dlouhodobého umístění, méně než 1 % z nich zůstává v zahraničí déle než 6 měsíců. Pilotní projekty zahájené v letošním roce proto nabízejí 238 učňů v jiné zemi EU za období od 6 do 12 měsíců s cílem identifikovat osvědčené postupy a překážky dlouhodobějšího učňovského vzdělávání v zahraničí. Těchto 238 pracovních pozic se přidává k počtu 100 učňů, kteří se v současné době podílejí na podobných projektech financovaných Komisí v roce 2016. V rámci celkového úsilí Komise o zlepšení dlouhodobé mobility studentů odborného vzdělávání a přípravy (VET) se v prosinci 2016 Komise rovněž zahájila iniciativu ErasmusPro, která bude uvedena do provozu v roce 2018 a která umožní dalším 50 000 mladým lidem, aby strávili v jiném členském státě od 3 do 12 měsíců.

Cílem Komise je však posílit příležitosti pro dlouhodobější mobilitu, a tudíž i hlubší zkušenosti pro studující a učně v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které by jim pomohly uskutečnit podstatnější část jejich odborné přípravy v jiné evropské zemi.

Předběžné financování pilotních projektů je příkladem toho v praxi. Zatím Komise zahájila dvě výzvy k předložení pilotních návrhů (v letech 2016 a 2017). 9 grantů bylo uděleno granty. Letošní projekty vedou šest členských států (Belgie, Finsko, Francie, Německo, Itálie a Španělsko); ačkoli 21 partnerství se účastní 21 členských států. Projekty nabízejí učení v širokém spektru profesí a odvětví, jako je cestovní ruch, stravování, zdravotnictví, obchod a logistika, IT, marketing, stavebnictví, výroba (kov, elektronika, …) a zemědělství. Profesní, osobní a společenské zkušenosti získané během pobytu a práce v zahraničí doplní a obohatí studium učňů na „domov“.

Sedm pilotních projektů pro rok 2017 má za cíl:

  • vyhodnotit poptávku a kapacitu dlouhodobých programů mobility nadnárodních učňů;
  • identifikovat překážky pro dlouhodobou mobilitu;
  • identifikovat a šířit osvědčené postupy a faktory úspěchu pro dlouhodobé stáže u učňů.

Projekty v roce 2017 budou probíhat až do konce roku 2018 – počátku roku 2019.

V Bruselu, dne 5. září 2017