[quote]Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje pokutu 18 milionů korun za chyby při nákupu autobusů. Rozhodnutí není pravomocné, lze proti němu podat rozklad. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě.[/quote]

„Úřad svým prvostupňovým rozhodnutím uložil pokutu ve výši 18 milionů korun za přestupky, kterých se dopustila při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 metru a 12 metrů s dodavateli Zliner a Scania Czech republic,“ uvedl úřad ve zprávě.

Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK)rámcové dohody zadala v jednacích řízeních bez uveřejnění. Argumentovala tím, že v předcházejících otevřených výběrových řízeních nedostala žádné nabídky. V takovém případě zákon zadání v jednacím řízení bez uveřejnění umožňuje.

Podle antimonpolního úřadu si ale DSÚK situaci, kdy ve veřejných tendrech nedostal žádné nabídky, způsobil sám nezákonným nastavením zadávacích podmínek. Na základě rámcových dohod, které byly v rozporu se zákonem, pak neměla dopravní společnost uzavírat kupní smlouvy.

Provinění DSÚK označil ÚOHS za „nejzávažnějšího charakteru“, protože společnost při svém postupu vyloučila soutěžní prostředí tím, že přímo oslovila vybrané dodavatele, a znemožnila tak účast ostatních potenciálních dodavatelů.

Přestože ÚOHS vedl správní řízení týkající se zákazu plnění uzavřených smluv, DSÚK odebrala 71 nízkopodlažních autobusů o délce 12 metrů za více než 587 milionů korun.

ÚOHS se smlouvami na nákup autobusů zabýval od ledna loňského roku na podnět SOR Libchavy. DSÚK na dodávku autobusů nejprve vyhlásil tendr, už ten SOR u ÚOHS napadl s tím, že v něm jsou nezákonně nastavené zadávací podmínky. DSÚK ale soutěž zrušil a obrátil se přímo na Zliner a Scanii.

Loni v dubnu ÚOHS společnosti nákup 161 autobusů za více než miliardu korun zakázal.

 

Zdroj : ČTK