Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se musí omluvit dopravní společnosti RegioJet za slova použitá v tiskové zprávě z loňského května. V ní ÚOHS napsal, že se RegioJet dopustil jednání, které mohlo směřovat k uzavření kartelové dohody. Dopravce o tom informoval v tiskové zprávě s tím, že rozhodnutí soudu není pravomocné a lze se proti němu odvolat. ÚOHS se s rozsudkem nejprve seznámí a teprve potom rozhodne o případném odvolání.

„RegioJet tehdy vyzýval Flixbus, aby upustil od podnákladových cen, jimiž poškozoval konkurenci na českém trhu autobusové dopravy. ÚOHS, aniž by celou věc řádně prošetřil, tehdy zveřejnil tiskovou zprávu, kde na základě informací od Flixbusu zavádějícím způsobem a jednostranně prohlásil, že RegioJet vyzýval Flixbus k cenovému kartelu nebo pokusu o něj,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

To podle RegioJetu ale nebyla pravda – výzva nesměřovala k uzavření žádné dohody. „Šlo o řádnou předžalobní výzvu, kde jej žádal o ukončení nekalosoutěžního jednání, kdy Flixbus se snažil cíleně poškodit ostatní dopravce a jejich cestující tím, že na trhu jezdil za podnákladové ceny. Obranu před takovým jednáním určitě není možné považovat za jakýkoli cenový kartel a ani pokus o něj,“ uvedl Ondrůj s tím, že ÚOHS svým jednáním poškodil dobrou pověst RegioJetu.

„Doposud není k dispozici písemné vyhotovení rozsudku. Úřad se s ním musí nejprve seznámit a až poté se rozhodne o dalším postupu, včetně případného využití opravných prostředků,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

ÚOHS v květnu 2019 v tiskové zprávě informoval, že se případem zabývat nebude, protože tím, že Flixbus výzvu odmítl, nenastalo protisoutěžní jednání. Za zveřejnění tiskové zprávy se má ÚOHS omluvit na svých internetových stránkách i dopisem s podpisem předsedy úřadu.

 

Zdroj : ČTK