Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil firmám Rail Cargo Logistics (RCL) – Czech Republic a Spedica pokuty v celkové výši 16,980.000 za kartelovou dohodu ve výběrových řízeních Spolku pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie). Zakázky se týkaly zajištění vnitrostátní i mezinárodní přepravy nákladu na železnici. Úřad to dnes uvedl v tiskové zprávě.

„Soutěžitelé RCL a Spedica se dopustili porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, když ve dnech 5. prosince. 2012 a 5. prosince 2013 vzájemně koordinovali a následně podali své nabídky do výběrových řízení na zakázky společnosti Spolchemie. Cílem koordinace bylo, aby výhodnější nabídky podala společnost RCL,“ uvedl předseda úřadu Petr Rafaj.

Výběrová řízení se týkala dovozu soli a vnitrostátní i mezinárodní přepravy chemických látek a výrobků na železnici.

Obě firmy využily takzvané procedury narovnání, což znamená, že se k přečinu přiznaly a úřad jim snížil uložené pokuty o 20 procent. Pokuty 12,000.000 pro Rail Cargo Logistics a 4,980.000 pro firmu Spedica jsou pravomocné, ani jedna ze společností nepodala proti rozhodnutí rozklad.