[quote]Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) znovu přezkoumá zadávací řízení na mýtný systém, ministerstvo dopravy podle něj vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenské SkyToll. Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj dnes zrušil prvoinstanční rozhodnutí, jež v květnu zrušilo výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020. Novinářům to oznámil mluvčí úřadu Martin Švanda. V platnosti zůstává předběžné opatření, jímž se zadavateli zakazuje uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.[/quote]

Ministr dopravy Dan Ťok Rafajovo rozhodnutí uvítal, stejně jako vítězný CzechToll. Firmu Kapsch naopak rozhodnutí překvapilo, protože podle ní úřad v minulosti zrušil zakázky i kvůli menším problémům.

Po přezkoumání rozhodnutí a na základě doporučení rozkladové komise předseda Rafaj došel k závěru, že ačkoli jednotlivé skutkové závěry prvostupňového rozhodnutí jsou správné, právní posouzení celé věci je nutno dopracovat, uvedl mluvčí antimonopolního úřadu.

,,Já jsem rád, že takové rozhodnutí padlo a že to umožňuje, abychom pokračovali v soutěži, jak jsme říkali,“ řekl Ťok novinářům v Praze.

Obsah rozhodnutí nechtěl blíže komentovat, protože zatím neměl možnost se s ním seznámit. Ministerstvo dopravy podalo k antimonopolnímu úřadu rozklad proti původnímu rozhodnutí ÚOHS o zrušení tendru.

,,Překvapilo nás to, zvláště v kontextu jen několik týdnů starého rozhodnutí ÚOHS ve věci dostavby dálnice D35, kde za obdobné, ale podstatně menší změny v zadávací dokumentaci celou zakázku zrušil,“ uvedl šéf Kapsche Karel Feix.

Podle něj ovšem nyní antimonopolní úřad alespoň dostane prostor k vyřešení ještě podstatnějších problémů tendru. Mínil tím prozkoumání technologické neutrality tendru a také neurčitosti zadávací dokumentace, která podle firmy neumožňovala přesně stanovit nabídkové ceny. Feix zároveň připomněl předchozí nabídky k náhradnímu řešení mýta. Tím byla nabídka na odkup části firmy do rukou státu a také soutěž na provoz současného systému.

Podle firmy CzechToll se naopak ukazuje, že soutěž byla transparentní a férová. K jejímu zrušení podle mluvčího Miroslava Beneše nebyl důvod, protože předávání dokumentace na discích je běžné a vzhledem k nabídkám, které ministerstvo dopravy obdrželo, je podle něj zjevné, že uchazeči zadání pochopili.

,,Hlavním důvodem zrušení zadávacího řízení v prvním stupni byla netransparentnost při předávání části zadávací dokumentace na přepisovatelných datových nosičích, takzvaných flash discích, jejichž obsah nebyl zajištěn proti případné změně a nebylo možno takové změny obsahu ani zpětně přezkoumat,“ připomněl Švanda.

Úřad nezvážil skutečnost, že obsahem sporné části zadávací dokumentace byly informace o stávajícím mýtném systému, jejichž autorem byl sám navrhovatel, a to společnost Kapsch Telematic Services. Tato firma rozporovala netransparentnost a podstatnou část návrhu na přezkoumání úkonů ministerstva opírala o tvrzení o újmě na své straně.

Naopak žádný z dalších účastníků zadávacího řízení způsob ani obsah části dokumentace nerozporoval.

,,Navíc navrhovatel výslovně ve svém návrhu neuvedl, v čem měla spočívat újma na jeho právech. Otázka existence hrozby újmy na právech navrhovatele tak nebyla uspokojivě vyřešena, ačkoliv se jedná o nutnou podmínku řízení před úřadem,“ uvedl Švanda.

Podle něj úřad dostatečně nezvážil změny provedené zadavatelem v zadávací dokumentaci ani se nezabýval vlivem provedených změn na výběr dodavatele.

,,V otázce nedostatečného vymezení zadávacích podmínek, tedy nejasně stanovené kilometráže zpoplatněných úseků pozemních komunikací pak rozkladová komise dospěla k závěru, že pro účely koncipování nabídkové ceny byly podmínky vymezeny dostatečně a všichni dodavatelé měli pro stanovení ceny shodná východiska,“ dodal Švanda.

Konsorcium, které ministerstvo vybralo, mělo za 10,75 miliardy korun deset let s použitím satelitní technologie vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Dosud byl mýtný systém provozován prostřednictvím mimkrovlnných bran společností Kaspch, která se v tendru umístila na druhém místě s nabídkou zhruba o 2,7 miliardy vyšší. Dalšími uchazeči byl maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems.

Zdroj: ČTK