Invoitix

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Heavy Machinery Services (HMS) proti prohlášení konkurzu. Firma ve stížnosti tvrdila, že soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeněk Strnad je podjatý, a měl být proto vyloučen z rozhodování. Ústavní soudci nenašli důvod k zásahu, spíše než ústavní stížnost měla firma podle nich podat žalobu pro zmatečnost, zjistila ČTK z databáze soudu. Z podobných důvodů nedávno také Nejvyšší soud odmítl dovolání HMS, jeho rozhodnutí je dostupné v insolvenčním rejstříku. Insolvenční správkyně Petra Hýsková dnes ČTK řekla, že díky odmítnuté stížnosti u ÚS mají oprávnění věřitelé výhled na zdárné dokončení konkurzu.

Bývalá lounská vagonka Legios je v insolvenci, od roku 2014 v úpadku. Letos krajský soud prohlásil na majetek HMS konkurz. Firma se obrátila na Vrchní soud v Praze a domáhala se toho, aby usnesení zrušil a aby případ dostal jiný soudce než Strnad. Vrchní soud vyhodnotil námitky HMS jak nedůvodné.

Podobné argumenty se objevily také v ústavní stížnosti. Podle právníků HMS vystupoval Strnad zaujatě vůči podnikateli Františku Savovovi, kterého pokládal za ovládající osobu HMS, a tvrdil, že maří účel insolvenčního řízení. Nikdy přitom nebylo prokázáno, že by se Savov jakkoli v řízení angažoval, stálo v ústavní stížnosti.

Ústavní soudci uvedli, že společnost HMS před podáním ústavní stížnosti nevyčerpala všechny možnosti právní obrany. Konkrétně zmínili žalobu pro zmatečnost.

„Stěžovatelka výslovně tvrdí, že podání žaloby pro zmatečnost nevyužila. Nelze jí přitom přisvědčit, že její věc je specifická ‚rozsahem namítaných vad‘; je to právě žaloba pro zmatečnost, jež slouží k nápravě vad spočívajících v porušení základních zásad ovládajících soudní řízení,“ stojí v usnesení senátu s předsedou Pavlem Šámalem.

„Rozhodnutí Ústavního soudu je důležité asi v tom směru, že oprávnění věřitelé mají konečně jakýsi výhled na zdárné dokončení konkurzního řízení. Máme pravomocně prohlášený konkurz, všechny řádné i mimořádné opravné prostředky byly vyčerpané a my budeme spět k vypořádání,“ řekla dnes ČTK insolvenční správkyně Petra Hýsková. Zatím tomu ještě brání odvolání, u nějž je předmětem sporu výše úroku zajištěného věřitele prvního v pořadí, firmy Gomanold, doplnila. Čeká se na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. „Insolvenční správkyně zdvořile žádá odvolací soud o přednostní vyřízení předmětné věci,“ uvedla Hýsková v dokumentu zveřejněném v insolvenčním rejstříku.

Společnost HMS navazovala na tradici výroby a oprav železničních nákladních vagonů. Dříve se firma nazývala Legios, ještě před tím Lounské strojírny (LOSTR). Vagonku vlastnil podnikatel František Savov, který je obviněn v kauze daňových podvodů a žije v Londýně. Organizační a vlastnická struktura podniku se opakovaně měnila. Hýsková ČTK letos v červnu řekla, že HMS dluží asi 1,1 miliardy korun.

 

Zdroj  :ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP