Zdroj: Pixabay.com

[quote]V denních zprávách Evropské komise bylo sdělení, že podle právě zveřejněného průzkumu Eurobarometru se 69 % Evropanů domnívá, že integrační opatření jsou nezbytnou investicí v dlouhodobém horizontu a podobný podíl názorů je na integraci jako dvoustranný proces jak pro migranty, tak pro hostitelské společnosti.[/quote]

Evropané mají tendenci se shodnout na hlavních faktorech, které mohou usnadnit nebo zabránit integraci, jakož i na politických opatřeních, která ji podporují, jako například nabízení jazykových kurzů při příjezdu, povinné integrační programy a opatření usnadňující přístup na trh práce. Podle průzkumu přibližně 60 % respondentů denně komunikuje s přistěhovalci, 40 % má přátele nebo členy rodiny, kteří jsou migranty. Většina respondentů ve všech členských státech tvrdí, že EU hraje při integraci důležitou roli, která má zvláštní přidanou hodnotu pro sdílení osvědčených postupů, podporu spolupráce všech zúčastněných stran a finanční podporu. Současně zjišťuje, že pouze menšina Evropanů si myslí, že jsou dobře informováni o migraci a integraci. Evropané také mají tendenci přeceňovat počet přistěhovalců ze zemí mimo EU: v 19 členských státech je skutečný podíl migrantů ze zemí mimo EU je poloviční nebo ještě menší, než polovina podílu odhadovaného respondenty.

Příloha

Zvláštní Eurobarometr 469: „Integrace přistěhovalců v Evropské unii“, říjen 2017. Průzkum v EU byl proveden od 21. do 30. října 2017 prostřednictvím 28080 rozhovorů, z toho v ČR 1017.

Originální závěrečná zpráva uvádí výsledky barevnými koláčovými nebo sloupcovými grafy. Aby to nebylo na překážku dostupnosti, byly rozhodující části výsledků za EU a ČR převedeny do tabulek

Výsledky šetření za EU a ČR ukazují, že se negativní postoj českých občanů k migraci českých občanů přece jen láme, protože od nepaměti přistěhovalce potřebujeme, aby Česko nevymíralo a zejména aby se rozvíjela výroba. (Čas od času se cituje Baťova publikace „Budujeme stát pro 40 milionů lidí). Je ale ostudou trpěná lež, že hrozí růst migrace, protože je již 10,5% podíl imigrantů, když jich bylo naposled 2,7 % a ČR není pro imigraci za prací dostatečně atraktivní.