[quote]Sbírku železničních vozidel Národního technického muzea v depozitáři v Chomutově rozšíří vůz pro přepravu uhlí, který naposledy sloužil na Mostecku. Z komořanské úpravny uhlí tam vůz řady Wap přemístili pracovníci muzea. Vůz věnovala muzeu společnost Coal Services ze skupiny Sev.en Energy. ČTK o tom dnes informovala mluvčí skupiny Eva Maříková.[/quote]

Vůz vybraný pro sbírku byl vyroben v roce 1965 ve vagonce v Popradu už s pneumatickým ovládáním výsypných klapek. Byl jedním ze tří stovek těchto vozů, které byly v těžebních společnostech na severu Čech využívány a jejichž provoz byl ukončen až v závěru roku 2020. Ve sbírce Národního technického muzea bude zastupovat nejstarší typ velkokapacitního výsypného vozu pro přepravu uhlí.

Vznik tohoto typu nákladních vozů sahá do padesátých let. Od počátku železnic až do té doby se uhlí přepravovalo v železničních vozech s plochou podlahou a rovnými svislými stěnami. Vykládali se většinou ručně nebo za pomoci speciálních zařízení, která ale byla nákladná na pořízení i na údržbu.

„Železnice vznikaly především pro přepravu zboží. Uhlí přitom patřilo k nejdůležitějším přepravovaným surovinám. V devatenáctém století vznikla celá řada železničních společností nebo přímo tratí především pro jeho dopravu. Společnost Coal Services byla jedním z posledních míst, kde byly vozy typu Wa a Wap ještě v provozu. Z informací, které máme k dispozici, je ještě posledních několik kusů těchto nákladních vozů v Mělníku, ale jinde už byly vyřazeny a většinou zlikvidovány. Také proto máme velkou radost, že se nám jej podařilo získat do našich sbírek,“ uvedl Michal Novotný, ředitel Železničního muzea Národního technického muzea.