Zdroj: Pixabay.com

[quote]Po vystoupení předsedy Komise Junckera 13.3. k západním Balkánu a EU, problémech důsledků Brexitu a clům a dovoz oceli a hliníku v EP se konala 14.3. podrobná rozprava k clům jako příklad potřeby hlubší inmtegrace.[/quote]

Úvod do rozpravy místopředsedy Katainena

„Dámy a pánové, vzali jsme na vědomí rozhodnutí prezidenta USA z minulého týdne o uložení cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Včetně možnosti vyjmutí z cla spojenců. Očekáváme, že EU jako celek bude vyloučena jako klíčový politický, bezpečnostní a hospodářský partner, který obchoduje spravedlivě s USA. EU a USA jsou silnými historickými spojenci. Sdílíme a prosazujeme základní hodnoty, jako je demokracie, právní stát, lidská práva. Také jsme přesvědčeni a stojíme za nenarušeném tržním hospodářství, jakož i otevřeném, pravidelném a spravedlivém obchodu. V uplynulých letech čelily USA i EU zvýšeným dovozům a dumpingu oceli a hliníku převážně z Asie. Do značné míry to bylo důsledkem globální nadbytečné kapacity, zejména v Číně, poháněné masivními domácími dotacemi. V reakci na to EU a USA podnikly kroky proti tomu formou antidumpingových opatření týkajících se dovozu čínské oceli a hliníku, což WTO dovoluje. Díky tomu náš průmysl dokázal přežít.

Problém však ještě neskončil, proto jsme vytvořili globální fórum k nadměrné kapacitě oceli, ve kterém EU a USA spolupracují s Čínou a dalšími, aby řešily základní příčiny problému. Cílem je identifikovat a odstranit nadměrnou kapacitu a podporovat opatření, která ji napomáhají. Tato práce by měla být urychlena. Měli bychom také lépe prosazovat pravidla WTO a v ideálním případě aktualizovat pravidla dotací, které jsou neúplné a nezahrnují všechny situace. To by poskytlo u masivních dotací větší disciplínu k nenarušení trhu a poškození společností z EU a USA.

EU již na této agendě začala spolupracovat s USA. Vytvořili jsme trojstrannou spolupráci se stejnými podmínkami i s Japonskem. První schůze se uskuteční tento víkend v Bruselu; o ní vás komisařka Malmströmová bude stručně informovat. Práce se v blízké budoucnosti urychlí a zesílí.
Doufáme, že Čína porozumí hodnotě významného opatření založeného na pravidlech a připojí se k našemu úsilí, i kdyby to znamenalo pokračovat v reformě jejího ekonomického modelu, kde stát stále hraje silnou roli.

Upřímně doufáme, že mezitím proces vyloučení vývozu oceli a hliníku z EU z rozsahu amerických opatření bude urychlen, transparentní a hladký. Věříme, že náš vývoz nezpůsobí žádné ohrožení bezpečnosti USA. Komisařka Malmströmová projednala bilaterální výměnu v této záležitosti s americkým velvyslancem Lightizerem na okraji trilaterálního setkání, které se konalo minulý a bude pokračovat příští víken.á se koná tento víkend a může vám o tom více informovat.

Úvodní poznámky Komisařky Malstromové

Prezident Trump minulý týden podepsal dovozní cla 25 % na ocel a 10 % na hliník podle článku 232 zákona o rozšíření obchodu z roku 1962, amerického zákona ze studené války! –  odůvodněného národní bezpečnosti. Opatření vstoupí v platnost v noci mezi 22. a 23. březnem. Litujeme přijetí těchto opatření. Odůvodnění cel úvahami o národní bezpečnosti riskuje narušení mnohostranného obchodního systému. Navíc Evropská unie, přátelé a spojenci v NATO nejsou hrozbou pro národní bezpečnost USA. Během schůzky s panem Lighthizerem jsem minulou sobotu jasně uvedla, že jsme skutečně velice zklamaní, že dlouholetí spojenci a bezpečnostní partneři z Evropy potřebují ospravedlnit svůj vývoz oceli a hliníku a dokázat, že nejsou hrozbou pro národní bezpečnost USA

Jsme pevně přesvědčeni, že EU by měla být vyloučena z opatření článku 232, která byla oznámena minulý týden, a uvedla jsem to na mém setkání s panem Lighthizerem velmi jasně. Bohužel jsem neopustila poslední schůzku v sobotu s ním s dostatečnou jasností o vyloučení z cel. Jsme v kontaktu s americkými protějšky, abychom co nejdříve získali větší srozumitelnost; bylo nám řečeno, že velvyslanectví velmi brzy zveřejní na svých internetových stránkách podrobnější přehled postupů pro výjimky.

Bez výjimky pro EU by to bylo velmi škodlivé pro transatlantické vztahy a globální systém pravidel založený na společném globálním řádu, který jsme postavili společně s našimi partnery v USA. A pokud nemá být EU vyloučena z opatření, pak by měla existovat pevná a rozhodná, ale přiměřená reakce. Pokračujeme v přípravách, abychom zajistili, že budeme schopni reagovat v souladu s pravidly WTO, pokud EU nebude vyňata z uplatnění opatření článku 232. Minulý týden kolegium komisařů projednalo tři směry práce na budoucích opatřeních. Budou hájit naše zájmy a zájmy systému obchodování. Budou plně v souladu s mezinárodními závazky. Prvním směrem je uplatňování našich práv ve WTO. Mluvíme s přáteli a partnery po celém světě, kteří jsou rovněž postiženi podle článku 232, a na které by tato opatření měla dopad, abychom zjistili, zda můžeme koordinovat naše práva ve WTO. Vzhledem k tomu, že řízení před WTO vyžaduje čas, zkoumáme i další bezprostřední opatření.

Druhou cestou je chránit náš trh před potenciálně významným odklonem obchodu.
Podle vlastního posouzení USA by dovozy oceli měly být sníženy o 13 milionů tun. Mohlo by dojít k nárůstu dovozu oceli nebo hliníku do EU podle amerických sazeb. Proto se připravujeme na zavedení našich vlastních ochranných opatření, přičemž maximalizujeme naši otevřenost. Vyzýváme naše obchodní partnery, aby tak učinili také. Nechceme podporovat další uzavírání trhů s ocelí a hliníkem.

Máme podezření, že krok USA není založen na úvahách o národní bezpečnosti, ale maskuje ekonomické ochranné opatření. EU má právo využít dohodu WTO o zárukách, aby znovu vyvážily výhody, které jsme v minulosti poskytli USA. To umožňuje opatření odpovídající hospodářské ztrátě. A diskutujeme o různých produktech USA. S těmito třemi směry, o kterých diskutujeme, jsme připraveni jednat přiměřeným způsobem podle pravidel WTO. Nechceme, aby věci eskalovaly. Nesdílíme názor, že obchodní války jsou dobré a snadno lze jimi získat. Naopak jsou pro svět velmi špatné a je velmi snadné je prohrát. Takže by neměly být věci eskalovány, budeme opatrně manévrovat, ale musíme chránit zájmy našich občanů a našich pracovních míst. Dialog s USA je intenzivní. Pokračuje tento týden a doufáme, že velmi brzo vám o tom budeme moci sdělit podrobnější informace.

Závěrečné poznámky komisařky Malmströmové k clům

Vážení poslanci, dovolte mi odpovědět na pár vašich otázek. EU je jednou z nejvíce postižených zemí, ale existují i jiné země, které vyvážejí ocel. Přesně tak, jak by zasáhlo Evropskou unii, jsme v úzkém dialogu s členskými státy. V EU je postiženo 9-10 zemí, ale důsledky jsou samozřejmě mnohem větší.

Je australská výjimka, o které moc nevíme, výjimky pro Kanadu a Mexiko související s uspokojivým výsledkem jednání o NAFTA. Takže stále hledáme další informace. EU je samozřejmě americkým bezpečnostním partnerem.  Spolupracujeme v NATO. Stáli jsme společně v Iráku, v Afghánistánu a na mnoha dalších místech světa. Spolupracujeme v boji proti islámskému státu a naše přátelství a strategické partnerství začalo před dlouhou dobou.

Musíme objasnit několik otázek. Ano, EU má tarify na automobily ve vztahu k USA a dalším zemím. Ale USA mají vyšší sazby na jiné položky. Například 25 % tarify pro nákladní automobily a pick-upy. Jednotlivé tarify nelze projednat; snažíme se odvádět dovozní tarify v obchodních smlouvách. Pokud neexistují žádné dohody, jedná se o tarify. A nejsou jen vůči USA; jsou pro všechny země, s nimiž nemáme obchodní dohody, proto nemůžeme individuálně vyjednávat tarify. Je to součást většího obrázku.

Jsme přesvědčeni, že toto americké opatření je ochrannou maskou; že bezpečnostní výjimka, která existuje ve WTO, ale která má být použita pro válku, je zneužita. Takže jsme přesvědčeni, že bychom mohli pro tento případ získat řešení ve WTO. A oslovujeme jiné přátele a spojence, abychom zjistili, zda zde můžeme mít společný přístup. Obchodní deformace jsou důvodem, proč máme bezpečnostní opatření, která jsme připraveni zavést. Zda je summit způsobem, jak toto vyřešit, je mimo moje funkční zařazení. Myslím, že musíme řešit tyto problémy docela naléhavě.
Ale pokud tato opatření nevstoupila v platnost, doufáme, že se vyvarujeme významného obchodního sporu.

Hlavním problémem, jak mnozí z vás řekli, je nadměrná kapacita v odvětví oceli a hliníku. Některé země využívají masivní dotace a vyrábějí za netržních podmínek. Takže EU a USA by měly-a my už začali – na tom spolupracovat na tom. A EU z naší strany tuto roli plní.

Potřebujeme ujasnit některé problémy. Ano, EU má tarify na automobily vůči USA a jiným
S vaší pomocí jsme modernizovali naše nástroje na ochranu obchodu. Používáme je, dodržujeme pravidla proti těm zemím, které narušují obchod. A proto jsme se tento víkend setkali s americkým zástupcem a také s ministrem Sekem z Japonska, abychom diskutovali, jak společně pracujeme na řešení tohoto problému. Dosáhli jsme seznamu úkolů, akčního plánu; znovu se setkáme na toto téma. Bylo to velmi konstruktivní setkání, jehož cílem bylo zlepšit rovné podmínky.
Protekcionismus nikdy není dobrá odpověď. Proto se snažíme oslovit ostatní části světa, abychom společně zastávali principy mezinárodního globálního obchodního systému založeného na pravidlech, multilaterálních organizacích.

WTO není dokonalá, ale nám sloužila dobře. EU, USA a další země světa by měly raději spolupracovat na posílení, nikoli na oslabení. Proto také oslovujeme jiné země a máme ambiciózní agendu jednání. Vytváříme kruh přátel s partnery po celém světě, kteří pevně věří, že obchod je dobrá věc. Děláme dobré obchodní dohody založené na spravedlivém, transparentním a udržitelném obchodě, který je pro naše lidi a pro naše společnosti dobré. To je důvod, proč to v rámci systému WTO postavíme.

Chci vám poděkovat za silnou podporu, kterou jste poskytli Komisi, a za náš přístup k přijetí opatření slučitelných s WTO. Děláme to uměřeným a klidným způsobem. Také vám chci poděkovat, protože vím, že mnozí oslovují americké protějšky v Kongresu a jinde. To je opravdu velmi užitečné.
Děkuji vám za tuto rozpravu.

Závěrečné poznámky místopředsedy Katainena

Velice vám děkuji za velmi silnou podporu tohoto Parlamentu v politice, kterou Komise v tomto případě přijala. Je velmi důležité, aby byla celá EU sjednocena při řešení těchto druhů obchodních problémů a potíží. V Komisi také uznáváme dobrou spolupráci s Kongresem Spojených států. Obě hlavní strany, republikáni a demokraté se s námi podělí o názor na světový řád založený na pravidlech a obchodování založené na pravidlech. Musíme uznat tuto dobrou spolupráci. Také podnikatelský sektor USA sdílí naše názory. Takže i to musíme uznat. To není spor mezi Evropou a Spojenými státy jako takovými. Proto se Komise bude soustředit na řešení problémů namísto dalšího problému v tomto souboru.

Takže to, co chceme udělat, je vyčistit tento nepořádek. Myslím, že existují dobré důvody, které oba strany nakonec přijmou, které nepotřebujeme; nechceme obchodní válku. Místo toho bychom se měli soustředit na zlepšení našich obchodních podmínek mezi těmito dvěma obchodními bloky, stejně jako kontinenty.

Ctihodní členové, tento incident je dobrým připomenutím pro nás všechny. Když chceme vybudovat úplnou globalizaci nebo ji využít, musíme se opírat o světový pořádek založený na pravidlech, namísto pravomoci nejsilnějších. Obchodní smlouvy jsou dobrým příkladem světového řádu založeného na pravidlech budov. Ve skutečnosti je to tak jednoduché: musíme si vybrat mezi dvěma možnostmi: buď chceme mít obchodní dohody, které přinesou hodnoty obchodu, které posilují světový řád založený na pravidlech, nebo jsme v situaci, kdy jsme v okamžiku, kdy s libovolná rozhodnutí mohou ublížit všem. Takže, vážení poslanci, snažíme se nalézt co nejrychleji řešení. Chceme zvýšit naší obchodní a bezpečností spoluprácí s USA.