Zdroj: Pixabay.com
DPP

Rád bych poděkoval Středisku pro evropskou reformu a jeho řediteli Charlesovi Grantovi, že mě dnes pozval. Jestli to mohu říci, je dobré vidět, že toto Centrum ve Velké Británii zintenzivňuje svou přítomnost v Bruselu. Dobré načasování! Připadá mi trochu neobvyklé mluvit o Brexitu. Protože se jedná o konferenci o budoucnosti EU. A Brexit chce vydělit Spojené království z EU a urovnat minulost. Brexit se však může stát evropským projektem k obratu.

Pro budoucí historiky bude rok 2016 s britským referendem, změnou moci ve Washingtonu, geopolitickým napětím, teroristickými útoky a vzestupem populistických stran pravděpodobně považován za období probuzení. 2016 by se ale mohl stát momentem, kdy si EU uvědomila, že se musí postavit sama za sebe. A že by nikdo pro nás neměl dělat, co sami nechceme dělat pro sebe.

V roce 2012 zveřejnil britský předseda vlády tabulku, aby ukázal s její pomocí svou silnou podporu jednotnému trhu a mimochodem jeho podporu komisaři odpovědnému za jednotný trh.
Ukazuje se, že v roce 2050 v G8 nezůstanou žádné evropské země. Ale země Unie zůstanou spolu a z dlouhodobého hlediska budou v top 5. Musíme nadále mluvit jedním hlasem ve světě. I když mluvíme, jak řekl spisovatel Fernando Pessoa, mnoha různými jazyky. V opačném případě nebudeme sedět u stolu, kde se rozhoduje.

A také musíme jednat společně a budovat silnější Evropu.

  • Eurozóna potřebuje úplnější bankovní unii a fiskální kapacitu s ministrem financí. EU potřebuje integrovanější Unii kapitálových trhů. Takové zvýšené sdílení rizik vyžaduje společná pravidla a společné prosazování.
  • EU potřebuje silnější kapacitu pro předcházení a řešení vnitřních a vnějších hrozeb, se silnější spoluprací v boji proti terorismu, ale také s dodržováním základních práv.
    – EU potřebuje skutečně společnou zahraniční politiku a evropskou obranu.
  • EU musí čelit globálním výzvám, od změny klimatu až po otevřenost obchodu založenou na jeho sociálním tržním hospodářství. A musí pokračovat ve vedení globální finanční regulace, aby finance pracovaly pro reálnou ekonomiku.

A potřebujeme větší solidaritu v naší Unii, s humánní a účinnou migrační politikou a silným pilířem sociálních práv, jak bylo dohodnuto minulý pátek v Göteborgu.
Tato silnější Evropská unie bude chtít mít s Velkou Británií úzký vztah. Máme společnou historii; začala dávno před posledními 44 lety.
To je důvod, proč není náš scénář „žádná dohoda“. Přestože na to budeme připraveni. Je mi líto, že tato volba neexistuje tak často v britské veřejné diskusi.
Pouze ti, kteří ignorují nebo chtějí ignorovat současné výhody členství v Evropské unii, mohou říci, že žádná dohoda by byla pozitivní výsledek.
Dámy a pánové,
Existují tři klíče k budování silného partnerství s Velkou Británií.
Za prvé, musíme se dohodnout na podmínkách řádného stažení Spojeného království. Pro 27 členských států a Evropský parlament bylo vždy velmi jasné, co to znamená. A my jsme byli a zůstáváme konzistentní:
– u práv občanů;
– u  přesného vypořádání účtů; odpovídáme za to daňovým poplatníkům, stejně jako všem těm, kteří mají přínos z projektů financovaných EU, ve Spojeném království a v EU;
– u Irska.
Dovolte mi říci pár slov o Irsku konkrétně.
Musíme zachovat stabilitu a dialog na ostrově Irsko. Musíme se vyhnout tvrdé hranici. Vím, že tento bod je ve Velké Británii politicky citlivý. V Irsku to ale není méně citlivé.
Někteří ve Spojeném království tvrdí, že zvláštní pravidla pro Severní Irsko by „ohrozily integritu jednotného trhu Spojeného království“.

 

Severní Irsko má však v mnoha oblastech zvláštní pravidla, která se liší od ostatních zemí Spojeného království. Přemýšlejte o „celostrovním“ trhu s elektřinou nebo o specifických předpisech pro zdraví rostlin na celém ostrově Irska. Zamyslete se nad pravidly, která zabraňují a zvládnou onemocnění zvířat, kterou znám jako bývalý ministr zemědělství. Na ostrově Irsko existuje více než sto oblastí přeshraniční spolupráce. Tato spolupráce závisí v mnoha případech na uplatňování společných pravidel a společného regulačního prostoru.

Už jsme téměř dokončili naše společné čtení dohody Velkého pátku. Shodli jsme se na zásadách společné cestovní oblasti.Spojené království a EU uznaly, že Irsko představuje zvláštní výzvy. A že zde existují jedinečné okolnosti, které vyžadují konkrétní řešení. Na straně EU musíme zachovat integritu jednotného trhu a celní unie na úrovni EU 27. Pravidla pro to jsou jasná. Spojené království uvedlo, že na svém území bude nadále uplatňovat některá pravidla EU. Ale ne všechna pravidla.
Tím je tedy nejasné, jaká pravidla se budou uplatňovat v Severním Irsku po Brexitu. A k čemu je Spojené království ochotno se zavázat, aby se vyhnulo tvrdým hranicím. Očekávám, že Spojené království, jako spoluzakladatel dohody z Velkého pátku, předloží návrhy. Ostrov Irska nyní čelí mnoha výzvám. Ti, kteří chtěli Brexit, musí nabídnout řešení.

***

Druhým klíčem je integrita jednotného trhu. Je zapotřebí zintenzívnit veřejnou diskusi o tom, co znamená opuštění EU. Všude. Nejen ve Velké Británii. Existují dva rozporuplné hlasité projevy od horlivých obhájců Brexitu:

Spojené království se konečně „osvobodí“ od předpisů EU a byrokracie, tvrdí někteří.
Jiní tvrdí, že po Brexitu se bude GB moci stále účastnit částí jednotného trhu. Jednoduše proto, že jsme spolu pracovali po více než čtyři desetiletí, se stejnými pravidly, a můžeme si i nadále důvěřovat.
Zdá se však, že žádný z těchto názorů nenabízí pevný základ pro pokračování. Stejní lidé, kteří argumentují tím, že osvobodili Spojené království, také tvrdí, že Spojené království by mělo zůstat v některých agenturách EU. Ale svoboda znamená odpovědnost za budování nové administrativní kapacity Spojeného království. Na naší straně EU 27 bude i nadále prohlubovat práci těchto agentur společně. Budou sdílet náklady na provoz těchto agentur. Naše podniky budou těžit z jejich odborných znalostí. Celá jejich práce je pevně založena na smlouvách EU, které se Spojené království rozhodlo opustit.

Ti, kteří tvrdí, že Spojené království by mělo „vybírat třešničky“ z části jednotného trhu, musí tento rozpor zastavit. Jednotný trh je balíček se čtyřmi nedělitelnými svobodami, společnými pravidly, institucemi a donucovacími strukturami. Spojené království zná tato pravidla jako zadní část své ruky. To také přispělo k jejich definování za posledních 44 let. S určitým stupněm vlivu …
Zaznamenali jsme rozhodnutí Spojeného království o ukončení volného pohybu osob.
To znamená, že Spojené království ztratí výhody jednotného trhu. To je právní realita. EU nechce znovu potrestat. Jednoduše vyvozuje logický důsledek rozhodnutí Spojeného království o zpětné kontrole.

Pokud jde o finanční služby, hlasy Spojeného království naznačují, že Brexit neznamená, že Brexit-Brexit znamená Brexit všude. Říká se, že ve společnostech, které mají sídlo ve Spojeném království, nedojde k žádným změnám v přístupu firem na společný trh EU27. Říkají, že společná pravidla   EU-Spojené království by byly rozhodnuty ve prospěch nového „symetrického procesu“ mezi EU a Spojeným královstvím a mimo jurisdikci Evropského soudního dvora. To by ale bylo v rozporu s dublinskými pokyny Evropské rady, které zdůrazňují autonomii rozhodování EU, integritu našeho právního řádu a jednotného trhu. Právním důsledkem Brexitu je, že poskytovatelé finančních služeb v Británii ztrácejí svůj pas EU. Tento pas jim umožňuje nabízet své služby na trhu 500 milionů spotřebitelů a 22 milionů podniků.

EU však bude mít možnost posoudit některé předpisy Spojeného království jako rovnocenné, založené na proporcionálním přístupu a pojetí rizika. A v těch oblastech, kde právní předpisy EU předpokládají rovnocennost. Globální finanční krize nebyla tak dávno. Zničila hodnoty a miliony pracovních míst. Byla to příčina sociálního utrpení, včetně ve Velké Británii.
Nemějme krátkou paměť! Nebudeme kompromitovat finanční stabilitu; nikdy nebudeme přijímat kompromisy ohledně finanční stability  v EU a v eurozóně.

V celosvětovém měřítku budeme pokračovat v naší regulační spolupráci v rámci skupiny G20, v rámci Rady pro finanční stabilitu a možná i prostřednictvím dvoustranných dialogů o regulaci, jaký vedeme my se Spojenými státy.

Budeme i nadále odhodláni sbližovat globální pravidla. A vyvarovat se fragmentace finančních trhů.
Celistvost jednotného trhu je opět neobchodovatelná. Jednotný trh je jedním z našich hlavních veřejných statků. To je hlavní důvod, proč se země na celém světě, jako třeba Čína, Japonsko a USA – dívají na nás jako na silného partnera.

***

Spojené království samozřejmě bude mít přístup na jednotný trh. To se však liší od toho, že je součástí jednotného trhu. A dobrý přístup k našemu budoucímu vztahu by měl tento přístup co nejvíce usnadnit. A vyvarujte se situace, kdy by obchodování probíhalo podle pravidel WTO pro zboží a služby.

Abychom toho dosáhli, existuje třetí klíč: potřebujeme zajistit rovnoprávné podmínky mezi námi. To nebude snadné. Poprvé v obchodních rozhovorech bude výzvou omezit rozdíly v pravidlech spíše než maximalizovat konvergenci. Neexistuje žádné ambiciózní partnerství bez společného základu v oblasti spravedlivé hospodářské soutěže, státní podpory, daňového dumpingu, bezpečnosti potravin, sociálních a environmentálních standardů. Nejde jen o pravidla nebo zákony. Jedná se o společenské rozhodnutí – zdraví, standardy v oblasti potravin, našeho životního prostředí a finanční stabilitu.Spojené království se rozhodlo opustit EU. Chtěla by se držet blízko evropského modelu nebo se chce od něj postupně odklonit?

Odpověď Spojeného království na tyto otázky bude důležitá, a dokonce i rozhodující, protože budou utvářet diskusi o našem budoucím partnerství a utvářet také podmínky pro ratifikaci tohoto partnerství v mnoha národních parlamentech a samozřejmě v Evropském parlamentu. Neříkám to kvůli vytváření problémů, ale k vyloučení vzniku problémů.

Pokud dokážeme jednat o řádném stažení členství, plném respektování integrity jednotného trhu a nastolení rovných podmínek, existuje důvod, pro který by naše budoucí partnerství mělo být ambiciózní.
Toto je naše upřednostňovaná volba. Proto jsme zahájili interní přípravu s členskými státy. Abychom byli připraveni mluvit o budoucnosti, jakmile se uzavřeme dohodu o tom, jak urovnat minulost. EU samozřejmě bude připravena nabídnout svůj nejambicióznější přístup k dohodě o volném obchodu.

Budoucí partnerství by se neměla omezovat pouze na obchod. Měla by být založena na našich společných hodnotách. Musíme společně pracovat na ochraně bezpečnosti našich občanů, na boji proti zločinu a terorismu v Evropě i na celém světě a logicky budeme muset spolupracovat na zahraničních a obranných výzvách. Ale v žádné z těchto oblastí EU nebude čekat na Spojené království. Musíme i nadále pokračovat. Vyjednáváme o nových dohodách o volném obchodu kromě těch, které již máme se 60 zeměmi.

Budeme i nadále rozvíjet náš vnitřní trh a učinit jej vhodným pro digitalizaci; zvýšíme naše investice do výzkumu a inovací; budeme i nadále využívat sílu tohoto vnitřního trhu k utváření globalizace.
Budeme i nadále projevovat solidaritu s uprchlíky a zároveň budeme lépe chránit naše vnější hranice a řešit základní příčiny migrace, zejména pokračováním naší rozvojové politiky, především s Afrikou, kde EU a Spojené království budou mít společný zájem. A rozvíjíme naši obrannou spolupráci s bezprecedentními kroky k vytvoření Evropského obranného fondu a minulý týden konečně zahájila Stálá strukturovaná spolupráce, na které jsem kdysi spolupracoval s Chrisem Pattem ve velmi odlišné době.

Na pozadí globálních nepokojů ve vzájemně propojeném světě to je pro Evropu dnes více než kdy jindy nezbytné. Budoucnost Evropy je důležitější než Brexit. Ale ve všech těchto oblastech je EU ochotna spolupracovat s Velkou Británií. A bude to v zájmu Spojeného království mít silnou EU jako blízkého partnera. Doufám, že tyto myšlenky a orientace pomohou diskusi, že John Bruton, Monique Ebell, Peter Mandelson a také Paul Adamson mají nyní práci s kvadraturou kruhu Brexit, ve kterém jsme se ocitli.