[quote]Globální maloobchod oslavil padesáté výročí jednoznačného identifikátoru produktu, dnešního GTIN (GS1 Global Trade Item Number).[/quote]

Dne 31. března 1971 se v New Yorku sešli tehdejší lídři sektoru potravin a rychloobrátkového zboží včetně značek Heinz, General Mills, Kroger a Bristol Meyer a dohodli se na jednotném standardu pro identifikaci obchodních položek. S velkou předvídavostí věřili, že zavedení GTIN bude mít pozitivní vliv i mimo odvětví potravin a že zvýší efektivitu a rychlost dodavatelských řetězců obecně.

O několik desetiletí později označila BBC výsledek této iniciativy za jeden z 50 milníků ve vývoji světové ekonomiky.

Americký model brzy následovala Evropa. Počátkem roku 1974 proběhlo setkání delegátů z jedenácti států (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie) – ředitelů velkých maloobchodních společností, výrobců a zástupců EHS (Evropské hospodářské společenství) v Paříži. Ti rozhodli o zavedení jednotného standardu pro automatickou identifikaci položek k usnadnění přeshraničního obchodu v rámci EHS. V roce 1976 byl na základě původního čárového kódu UPC vytvořen nový datový nosič, čárový kód EAN-13, umožňující globální využívání standardní třináctimístné identifikační struktury.

Pojďme se však podívat, jaké úkoly čekají GS1 v budoucnu. Odpovídá Pavla Cihlářová, ředitelka české členské organizace GS1. „Blízká budoucnost je zcela jistě o datech, resp. o kvalitních datech ze zaručeného zdroje, o přechodu z lineárních na 2D kódy a o prosazení GS1 standardů do nových sektorů. Dobrým příkladem je zdravotnictví.“ Pro nejbližší léta Pavla Cihlářová odhaduje největší aktivitu kromě zdravotnictví v on-line tržištích (tzv. marketplaces) či např. ve stravovacích službách, které s maloobchodem sdílejí řadu dodavatelů i výzev. V dlouhodobější perspektivě by se standard GS1 měl stát multisektorovým. Tomuto trendu by mělo napomoci prosazení se v cirkulární ekonomice, jejíž fungování si bez jednoznačné identifikace a účinného sdílení dat napříč dodavatelskými řetězci lze jen těžko představit.

 

Zdroj: GS1

DPP