Invoitix

[quote]Automatizace obchodních procesů je každým dnem stále populárnější. Jaké výhody  pro zákazníky může přinést zavedení  IT řešení do práce dopravních a logistických firem? Vedoucí Lean & Process Management v mezinárodní skupině společností AsstrA-Associated Traffic AG Maciej Tyburchi hovoří o nuancích automatizace obchodních procesů.[/quote]

Co se skrývá pod pojmem „automatizace obchodních procesů“?

Jedná se o provádění určitých aktivit pomocí počítačových programů nebo algoritmů. Přenos části aktivit do automatizovaného systému umožňuje zaměstnancům ušetřit drahocenný čas, který lze využít k realizaci důležitějších úkolů, které klientovi přinášejí další benefity.

Tento přístup vám umožní optimalizovat náklady na služby, zlepšit výkonnost společnosti, ušetřit čas zaměstnanců,  tím snížit množství stresu v práci, zlepšit celkovou kvalitu služeb a zvýšit spokojenost zákazníků. Díky automatizaci procesů zákazníci rychle získávají komplexní a profesionální služby.

Jak způsobem je možné získat uvedené výhody?

Automatizace obchodních procesů není jednorázovou akcí. Pro zvýšení přínosu stojí za to spustit  ve společnosti program, který sjednotí všechny druhy aktivit v této oblasti. To usnadní řízení a umožní efektivnější komunikaci o změnách v celé organizaci.

Co bychom měli použít k automatizaci procesů?

IT nástroje pro automatizaci obchodních procesů lze rozdělit do tří skupin: Programy získané společností nebo vytvořené takříkajíc „od nuly“, technologie typu RPA (Robotic Process Automation), a také levné nebo bezplatné služby, které pomocí kreativního přístupu umožňují dosáhnout podobných výsledků .

Každý z těchto nástrojů má samozřejmě své výhody i nevýhody. Hlavními nevýhodami prvních dvou jsou vysoké náklady a čas potřebný pro jejich realizaci. Je však třeba mít na paměti, že výsledek využívání většího množství rozpočtových zdrojů nemusí vždy odpovídat očekávání společností.

Měla by společnost, která právě začíná svou cestu automatizace procesů, používat pokročilejší a dražší nástroje? Z mých zkušeností, by seznámení se s automatizací procesů mělo být založeno na pomalých postupných krůčcích, které pozvolna přejdou k zavedení ambicióznějších IT řešení.

Jak mohou podniky z odvětví přepravy a logistiky a jejich klienti těžit z automatizace obchodních procesů?

Nejdříve musíte identifikovat monotónní, opakující se, ale standardizované a dobře popsané prvky obchodního procesu, které klientovi nepřinášejí žádný benefit. Tyto úkoly lze nalézt v současných odděleních bek-office, účtárnách nebo provozních odděleních. Jako příklad je možné uvést obsluhu klienta oddělením prodeje. Opakované akce lze automatizovat, což umožní  úsporu času na posílení spolupráce se zákazníky a zároveň také zvýšení prodeje.

Je však nutné analyzovat, hledat metody automatizace, otestovat efektivnost zvolené metody a následně její uplatnění.  V případě úspěchu, je doporučováno použít nástroj ve všech procesech, kde tyto aktivity probíhají. To zvýší  veškeré výhody automatizace.

Velký vliv na vyhledávání a výběr metod automatizace má zkušenost lidí, kteří znají nástroje a jejich možnosti. Významnou roli v optimalizaci procesů tvoří kreativita a zapojení zaměstnanců.

Automatizace obchodních procesů umožňuje rozvíjet se v moderním a rychle se měnícím světě. Je navíc předpokladem pro úspěšný rozvoj společnosti v jakémkoli odvětví.

 

Zdroj : AsstrA

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP