[quote]Dopravní fakulta Univerzity Pardubice otevřela učebnu centrálního dispečinku drážní dopravy. Je jediná svého druhu v České republice. Studenti se v ní díky simulaci reálného provozu seznámí s prací dispečerů na železnici, uvedli dnes zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera.[/quote]

Laboratoř za pět milionů korun je teď v testovacím provozu, od října v ní začne výuka. Sál vypadá stejně jako reálné dispečinky. Má čtyři pracoviště, každé má čtyři monitory, kde jsou například reliéfy kolejišť s vlaky. Školitel může nastavit i mimořádnou situaci, aby si student vyzkoušel například to, že na koleje spadl strom nebo že proti sobě jedou dva vlaky.

„Simulace je reálná, vlaky mají reálnou délku, rychlost, pohybují se po reálné infrastruktuře. Student musí ovládat zabezpečovací zařízení, musí dokázat vyřešit dopravní situaci, aby bylo co nejmenší zpoždění,“ řekl Petr Nachtigall z fakulty.

Laboratoř je určená pro odborné předměty, student se v ní naučí, co práce dispečera obnáší. Nemusí nutně jezdit na odborné praxe. Děkan fakulty Libor Švadlenka věří, že díky ní přibude zájemců o studium.

„Například specializaci technologie řízení dopravy začnou studovat desítky studentů, ne všichni dokončí studium. Byli bychom rádi, kdyby studentů bylo víc, obor je perspektivní, má budoucnost v souvislosti s plány na vysokorychlostní tratě,“ řekl Švadlenka.

Správa železnic, která je druhým největším zaměstnavatelem v ČR, by v laboratoři mohla také školit své zaměstnance. Organizace dodávala software, který obsahuje infrastrukturu a data železničního provozu. „Máme také velký zájem, aby univerzita vytvářela naše budoucí zaměstnance. Jsem rád, že toto vzniklo, protože u nás věci, které se dají simulovat, zkoušet, nejde,“ řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Společnost AŽD Praha, která je dodavatelem a výrobcem zabezpečovací techniky, rovněž vidí v nové laboratoři potenciál. „Nastupuje k nám mnohem méně lidí, než bychom potřebovali,“ řekl generální ředitel Zdeněk Chrdle. Laboratoř by podle něj mohla motivovat studenty k specializaci na drážní dopravu.