Do drážního zákona by se mohlo dostat ustanovení upravující konzervaci železničních tratí. Na žádost vlastníka dráhy by o přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy rozhodoval drážní správní úřad. Podmínkou by bylo to, že dva roky po sobě klesl provoz na takové trati ročně pod 300 jízd za účelem přepravy osob a nebo 12 nákladních jízd.

Pozměňovací návrh, který to má umožnit, předložila ve Sněmovně skupina koaličních poslanců v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Vložit ho chtějí do drážní novely, kterou dnes Sněmovna propustila do třetího čtení. Konzervace má ušetřit vlastníkům drah peníze.

Zatím poslední pokus vložit takovýto institut do zákona nebyl v roce 2021 úspěšný. Sněmovní hospodářský výbor tehdy nejprve doporučil tuto úpravu do zákona vložit, ale Sněmovna to posléze odmítla. Obavy z konzervace tratí měly hlavně samosprávy, které se bály toho, že umožní rušit tratě bez náhrady.

Kupka dnes ujistil, že i samosprávy budou mít v procesu konzervace svoji roli jako klíčoví aktéři. Stanoviska budou vydávat kraje i obce. Jejich stanovisko má být pojistkou před krokem, který by mohl podvázat rozvoj takové trati. Pokud by ale nebyla dráha využívána v rozsahu, jaký požaduje jeho návrh, pak by peníze na její údržbu byly využívány neefektivně, uvedl. Institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části představuje vhodné řešení představující mezistupeň mezi provozováním dráhy a jejím úplným zrušením, stojí ve zdůvodnění návrhu.

„Jsem přesvědčen, že podoba, kterou předkládáme, má patřičnou odbornou podporu,“ uvedl ministr. Návrh počítá i s postupem pro obnovení provozu na zakonzervované trati.

Projednávaná novela zákona o dráhách má za cíl hlavně zvýšit některá práva cestujících na železnici. Může například usnadnit přepravu handicapovaných cestujících nebo jízdních kol. Novela zavádí do českého zákona pravidla z nového evropského nařízení z roku 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. Drážní zákon by tak měl vyhovovat požadavkům evropské legislativy. Nová evropská úprava má podle důvodové zprávy pomoci zvýšit počet cestujících na železnici a zvýšit podíl železniční dopravy ve vztahu k ostatním druhům dopravy.

Zdroj : ČTK