[quote]Eurostat zveřejnil na základě čtvrtletních dat z národních účtů 27.10. údaje za 2.Q 2017. V Eurooblasti byl reálný růst příjmu domácností na hlavu 0,7 % po růstu 0,1 % v předchozím Q. Reálné příjmy domácností na hlavu se zvýšily v 2.Q v eurooblasti o 0,2 %, v 1.Q 2017 0,2 %[/quote]

Reálný růst příjmů domácností a spotřeby na hlavu v eurooblasti v % (sezonně upraveno)

 

V EU28 se reálný příjem na obyvatele v druhém čtvrtletí roku 2017 zvýšil o 0,9 % po poklesu o 0,4 % v předchozím čtvrtletí. Reálná spotřeba domácností na jednoho obyvatele se ve druhém čtvrtletí roku 2017 zvýšila o 0,5% poté, co zůstala v prvním čtvrtletí roku 2017 stabilní.

Reálný růst příjmů a spotřeby domácností na obyvatele v % (sezónně očištěný)

 

Tyto údaje pocházejí z podrobného souboru sezónně očištěných čtvrtletních evropských sektorových účtů zveřejněných Eurostatem a Evropskou centrální bankou (ECB). Soubor údajů je k dispozici na internetových stránkách Eurostatu a klíčové ukazatele jsou rovněž uvedeny ve vysvětlivkách statistiky.

Metody a definice

Reálný příjem domácností na obyvatele je definován jako upravený hrubý disponibilní důchod domácností v nominálním vyjádření vydělený celkovým počtem obyvatel (zdroj: národní účty) a deflátorem (cenový index) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako skutečná konečná spotřeba domácností v nominálním vyjádření, vydělená celkovým počtem obyvatel (zdroj: národní účty) a deflátor (cenový index) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

Sestavování evropských sektorových účtů je v souladu s Evropským systémem účtů 2010 (ESA2010) a zahrnuje období od prvního čtvrtletí roku 1999.

Institucionální sektory spojují hospodářské jednotky s velmi podobnými charakteristikami a chováním, a to: domácnosti (včetně neziskových institucí sloužících domácnostem), nefinanční podniky, finanční korporace, vláda a zbytek světa. V posledně jmenovaném případě je třeba k měření vnějších transakcí eurozóny/Evropské unie odstranit přeshraniční toky v dané oblasti. Internetová stránka Eurostatu obsahuje podrobné roční a čtvrtletní odvětvové účty členských států Evropského hospodářského prostoru a odvozené klíčové ukazatele zveřejněné přibližně 120 dnů po každém čtvrtletí (které se rovněž vztahují na roční ukazatele jako poměry dluhu k příjmu). Podkapitola čtvrtletních klíčových ukazatelů je publikována přibližně 94 dnů po každém čtvrtletí.

Vzhledem k přepočtu na euro může být tempo růstu agregátů Evropské unie ovlivněno pohyby směnných kurzů.

Upravený hrubý domácí disponibilní příjem a spotřeba

(sezónně upravená % změna proti předchozímu Q)