DPP

[quote]Moskevská Komsomolská pravda uveřejnila 289. kritický komentář komentátora Jevgenije Černycha k úrovni privatizované ekonomiky a dopadu na občany. Zabývá se také vnitrostátními politickými úvahami širšího dosahu. Tento článek se ale soustřeďuje na čísla, charakterizující situaci.[/quote]

Podle údajů Global Wealth Report na 1% nejbohatších Rusů připadá podle komentátorky Eleny Lariny 71 % všeho osobního majetku. V Indii je to jen 49 %. v celosvětovém průměru 46 %, v Africe 44 %, v USA 37 %, v Číně a Evropě 32 %, v Japonsku 17 %.

Rusko tak spolu s Čínou, Indií a Brazílií představuje státy s největší majetkovou nerovností lidí. Na 5 % obyvatelstva připadá 82,5 % osobního bohatství státu, na 10 % obyvatelstva 87,6 %.

96 ruských miliardářů má 30 % osobního majetku všech ruských občanů. Ve světě připadá na miliardáře v průměru menší, jen 2 % podíl. V Rusku je podíl 15 x vyšší než světový průměr.

Reálné vlastnictví vykazuje ještě větší podíly soukromých vlastníků v důsledku nezákonných přesunů majetku. V období 1992-2016 došlo k přesunu minimálně 1,7 trilionů USD. Z Ruska se celkem vyvezlo za 25 let surovin za v průměru 5 trilionů USD. (Přes překupníky v offshore státech s vlastním podílem, kteří z Ruska levně nakupovali, zato za násobek prodávali suroviny společnostem a konečným spotřebitelům).

Podle údajů konzultační skupiny Knight Frank počet multimilionářů ve 3 velikostních skupinách (nad 30 mil. USD, nad 100 mil. USD a dolarových miliardářů vzrostl v každé ze 3 majetkových skupin za období 2004-2014 majetek 3,5krát, podle prognózy do roku 2024 se objem ještě 1,5 x zvýší.

Na druhé straně podle údajů z Global Burden of Disease Study 2015 se oceňovalo zdraví obyvatel planety podle států. V něm bylo Rusko ve světě na 119 místě. Zvlášť špatné ukazatele byly k úrovni alkoholiků, sebevrahů, běžných vážných chorob, také ale v počtu násilných úmrtí a nehod při práci v podnicích

V ratingu komfortnosti života podle The Global Age Watch Index bylo Rusko na 79 místě z 91 států pro velmi nízké ukazatele penzí, úrovně zdraví a kvalitě sociálního prostředí.

Ocenění chudoby se v Rusku liší podle pramenů. Podle Rosstatu mělo v roce 2016 pod životním minimem mělo příjem 22,7 mil. lidí (15,7 % obyvatel).

Podle kritérií Eurostat (a také ILO) jsou lidé v riziku chudoby s příjmem pod 60 % mediánu příjmů. V roce 2015 byl medián důchodu 22,7 tis. rublů, Pak by to bylo podle kritérií Eurostatu  cca 25% obyvatel.

Rozprodej vlasti

Koncem 1991 skupina občanů se prohlásila elitou a prosadila konec SSSR.

Počátkem   80. let byla světová cena oceli 300-400 USD za t, v polovině 80. let 500-600 USD za t a pak začaly ceny oceli padat. 19871995 klesly na polovinu či níže.

Při privatizaci v aukcích byly ceny podhodnceny v průměru 12x-15x.